کارگاه علمی – آموزشی Surface science with the latest innovative equipment

کارگاه علمی – آموزشی Surface science with the latest innovative equipment، چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۲، به همت شرکت مهارفن ابزار با همکاری دانشکده‌ی فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.

کارگاه علمی – آموزشی Surface science with the latest innovative equipment،
چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۲، به همت شرکت مهارفن ابزار با همکاری
دانشکده‌ی فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.

در این کارگاه، آقای Nills Langer کارشناس کمپانی Dataphysics کشور آلمان در زمینه‌ی
دستگاه‌های اندازه‌گیری کشش سطحی و زاویه‌ی تماس، سخنرانی می‌کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با آدرس الکترونیکی office1@maharfan.comو یا
شماره نمابر ۸۸۵۰۰۳۲۶ مکاتبه نمایید.