تصویر برداری خیلی سریع به کمک نانوقفس‌های نقره- طلا

روش جدیدی برای تصویربرداری ارائه شده که در آن با کمک لیزر پالسی و نانوقفس‌های فلزی کوچک می‌توان با سرعتی بسیار بالا و کنتراستی مناسب تصویربرداری کرد؛ این روش در شناسایی و درمان بیماری‌ها کاربرد بسیار زیادی دارد.

روش جدیدی برای تصویربرداری ارائه شده که در آن با کمک لیزر پالسی و نانوقفس‌های
فلزی کوچک می‌توان با سرعتی بسیار بالا و کنتراستی مناسب تصویربرداری کرد؛ این روش
در شناسایی و درمان بیماری‌ها کاربرد بسیار زیادی دارد.

پژوهشگران دانشگاه پوردو موفق به توسعه‌ی یک روش تصویربرداری شدند. در این سیستم از
لیزر پالسی نزدیک قرمز استفاده می‌شود و با تابش آن به روی پوست امکان شناسایی
نانوذرات و نانوقفس‌های تزریق‌شده فراهم می‌شود.

این روش لومینسانس سه فوتونه نام دارد و نسبت به فلورسانس معمولی از کنتراست بیشتری
برخوردار است؛ اما هنوز روشنایی تصاویر آن در حد قابل قبولی نیست. برای فائق آمدن
بر این مشکل محققان از نانوذرات طلا و نقره برای افرایش روشنایی بهره گرفتند. لیزر
بسیار سریع هم باعث ایجاد «هارمونیک سوم» می‌شود که این کار روشنایی تصاویر را
افزایش می‌دهد، این در حالی است که در کار قبلی از پلاسمون برای افزایش کنتراست
استفاده می‌شد که در آن تولید گرما منجر به ورود آسیب به بافت می‌شد.

برخلاف روش‌های پیشین که در آنها از نانوکره و نانومیله‌هایی استفاده می‌شد، این
روش جدید موجب آسیب حرارتی بافت نمی‌شود. از دیگر مزایای آن هم می‌توان نبود
اتوفلورسانس را در زمینه‌ی تصویر ذکر کرد؛ پدیده‌ای که باعث کاهش کنتراست و روشنایی
تصویر می‌‌گردد. فقدان چنین فلورسانسی در زمینه‌ی تصاویر برای شناسایی بیماری‌ها
بسیار مهم است. ساختار طلا- نقره موجب می‌شود که روشنایی تصاویر ۱۰ مرتبه بیشتر از
روش‌هایی گردد که در آنها از نانوکره و نانومیله‌ استفاده می‌شده‌است. شایان ذکر
است که کنتراست این روش صدها برابر بیشتر از رنگ‌های فلورسانس مورد استفاده در
زیست‌شناسی است.