محیط کشتی از جنس پلی‌استایرن برای سلول‌های بنیادی

رشد سلول‌های بنیادی در محیط خارج از بدن، یکی از چالش‌های دانشمندان است. اخیراً روش نوینی برای این کار ارائه شده‌است که طی آن می‌توان سلول‌های بنیادی را در خارج از بدن کشت داد؛ به‌طوری که کانال‌های غذارسانی آنها مسدود نشده و سلول بنیادی در عرض ۳ هفته کشت یابند.

رشد سلول‌های بنیادی در محیط خارج از بدن، یکی از چالش‌های دانشمندان است. اخیراً
روش نوینی برای این کار ارائه شده‌است که طی آن می‌توان سلول‌های بنیادی را در خارج
از بدن کشت داد؛ به‌طوری که کانال‌های غذارسانی آنها مسدود نشده و سلول بنیادی در
عرض ۳ هفته کشت یابند.

سلول‌های بنیادی استخراج‌شده از مغز قرمز استخوان، بهMSCs معروف هستند. این سلول‌‌ها
برای زنده ماندن درون بدن انسان، باید در شرایط محیطی خاصی نگه داشته شوند که به
این شرایط نیش گفته می‌شود. زنده نگه داشتن این سلول‌ها در خارج از بدن بسیار دشوار
است؛ زیرا این سلول‌ها رشد کرده، کانال‌های غذارسانی را مسدود می‌کنند. پیش از این
از بستر شیشه‌ای برای نگه داشتن این سلول‌ها استفاده می‌شد؛ اما برخی ترکیبات درون
شیشه برای سلول‌های بنیادی سمی است؛ بنابراین الن تنستاد، از دانشگاه وست فولد، با
ارائه‌ی روشی برای نگه‌داری و رشد این سلول‌ها، توانست شرایط آزمایش را تحت کنترل
درآورد؛ چیزی که با روش پیشین امکان‌پذیر نبود.

او برای این کار از پلی‌استایرن کمک گرفت. وی سطح پلی‌استایرن را به‌صورت انتخابی
در معرض پلاسمای اکسیژن قرار داد و در نهایت روی آن کوپلیمرهای سه‌بلوکه را نشاند.
این کوپلیمرها به‌عنوان محیط‌های حامی و غذارسان برای سلول بنیادی عمل می‌کند. به
این شکل سلول بنیادی روی برخی از این کوپلیمرها رشد می‌کند، این در حالی است که
باقی کوپلیمرها به‌عنوان حفراتی برای غذارسانی استفاده می‌شود. با این کار می‌توان
در عرض سه هفته سلول‌های بنیادی را رشد داد.

به اعتقاد متخصصان، این محیط کشت جدید دانشمندان را قادر می‌سازد که به بررسی
سؤالات موجود در خصوص محیط‌های رشد سلول‌های بنیادی درون بدن بپردازند. تنستاد
معتقد است که MSCsها قابلیت بالایی در مهندسی بافت و ایمن‌سازی تلفیقی دارد.