شکل جدیدی از کربن

آیا می‌توان شکل جدیدی از کربن را ایجاد کرد که دارای امکان خم شدن و رول شدن باشد؟ به عقیده‌ی فیزیک‌دانان آمریکایی می‌توان با ارائه‌ی شکل جدیدی از گرافن، آن را جایگزین سیلیکون در کامپیوترها، تلویزیون، تلفن همراه و دیگر ادوات الکترونی کرد.

به عقیده‌ی فیزیک‌دانان آمریکایی می‌توان با ارائه‌ی شکل جدیدی از گرافن، آن را
جایگزین سیلیکون در کامپیوترها، تلویزیون، تلفن همراه و دیگر ادوات الکترونی کرد.

پژوهشگران دانشگاه بوستون و یوسی‌ساندیاگو، با چاپ مقاله‌ای به تشریح چگونگی رول
کردن یک ورقه از اتم‌های کربن پرداختند. قطر رول‌های ایجادشده از این ورقه‌ها را می‌توان
به طریق الکترواستاتیکی تحت کنترل درآورد. برخلاف نانولوله‌های کربنی، این نانورول‌های
کربنی باز هستند و در نتیجه می‌توان شکل، قطر داخلی و خارجی آنها را تغییر داد، این
در حالی است که تغییر این فاکتورها در نانولوله‌های کربنی امکان‌پذیر نیست.

محققان در نظر دارند از خاصیت رول شدن و باز شدن این نانورول‌های کربنی در ساخت
ادوات مختلف استفاده کنند. مایکل فوگلر، نویسنده‌ی اول این مقاله، می‌گوید که ما در
نظر داریم با جریان موجود در الکترودی که در نزدیکی این نانورول کربنی قرار دارد آن
را باردار کنیم. باردار شدن نانورول موجب می‌شود که الکترون‌های درون نانورول دافعه‌ی
الکترواستاتیکی ایجاد کند که این امر در نهایت به باز شدن نانورول می‌انجامد.
بنابراین با کنترل ولتاژ الکترود می‌توان قطر نانورول و تعداد دورهای موجود در آن
را کنترل کرد.

آنها در این مقاله نشان دادند که کنترل الکترواستاتیکی نانورول کاملاً امکان‌پذیر
است و ولتاژ مورد نیاز در محدوده‌ای است که می‌توان به آن دست یافت. از آنجا که
گرافن بسیار سبک است، فرایند باز شدن و رول شدن خیلی سریع و در زمانی نزدیک به یک
تریلیون ثانیه اتفاق می‌افتد که از این ویژگی می‌توان در افزایش سرعت ادوات
نانوالکترومکانیکی استفاده کرد.

فوگلر معتقد است که از این نانورول‌ها می‌توان در محدوده‌ی وسیعی از کاربردها بهره
جست؛ برای مثال در عملگرهای فوق‌العاده سریع در آزمایشگاه روی تراشه می‌توان از
آنها استفاده کرد.