کنترل رفتار سلول بنیادی با سطح نانوالگو‌داده ‌شده

دانشمندان انگلیسی با استفاده از سطوح نانوالگوداده ‌شده به روش شیمیایی توانستند راهی برای کنترل رفتار و سرنوشت سلول‌های بنیادی ابداع کنند. این روش می‌تواند جهت ساخت بافت و اندام برای عمل پیوند مفید باشد.

دانشمندان انگلیسی با استفاده از سطوح نانوالگوداده ‌شده به‌روش شیمیایی توانستند راهی برای کنترل رفتار و سرنوشت سلول‌های بنیادی ابداع کنند. این روش می‌تواند جهت ساخت بافت و اندام برای عمل پیوند مفید باشد.

پژوهش سلول‌های بنیادی فرصت‌های بدون محدودیتی برای توسعه روش‌های درمانی جدید مانند رشد بافت‌ها و ارگان‌ها در آزمایشگاه و پیوند آنها به انسان ایجاد می‌کند. توانایی کنترل و کشت تجدیدپذیر سلول‌های بنیادی جهت اجتناب از تغییر آزمایش‌های بالینی خیلی مهم است ولی عدم ثبات و سازگاری موادی که سلول‌های بنیادی بر روی آنها رشد می‌یابند، این امر را مشکل ساخته است. همچنین، روش‌های فعلی جهت کنترل رفتار سلول‌های بنیادی، مانند فاکتور رشد زیست شناختی، بسیار گران‌قیمت هستند.

این گروه به رهبری جان هانت و جودیت کوران از دانشگاه لیورپول، از تکنیکی به نام نانولیتوگرافی قلم آغشته برای الگودهی دقیق و همگن یک سطح تخت طلا با نانونقاطی که دارای پوششی از گروه‌های عاملی ساده مانند کربوکسیل، آمینو، متیل و هدروکسیل هستند، استفاده می‌کند. سپس سلول‌های بنیادی مسنکیمال (Mesenchymal) بر روی این سطوح کشت می‌شوند تا اثر مربوط به عاملیت سطح و نیز چیدمان فضایی نانونقاط بر روی رفتار سلول‌های بنیادی معلوم گردد.

این گروه علاوه بر کشت تجدیدپذیر یک اجتماع از سلول‌های بنیادی بر روی سطح این مواد نانوالگوداده‌شده، توانست به کنترل رفتار آنها از طریق ارتقای آنها به سایر انواع سلول‌ها (مانند استخوان و غضروف) یا نگهداری آنها به‌عنوان سلول‌های بنیادی کمک کند. کوران می‌گوید: “درحال حاضر ما از سلول‌های بنیادی نه تنها برای کنترل تمایز سلول بنیادی، بلکه برای حفظ خواص ذاتی (Phenotype) آنها نیز استفاده می‌کنیم. ”

هدف بعدی این پژوهشگران بررسی امکان استفاده از گروهای عاملی پیچیده‌تر مانند زیست‌مولکول‌ها در سطوح و تعیین اثرات آنها بر توسعه سلول‌های بنیادی است. در بلندمدت، این پژوهش می‌تواند در پزشکی احیاء‌کننده جهت تولید میلیاردها سلول با کارکرد صحیح که در بافت‌ها و اندام‌های انسان به هنگام پیوند لازم است، مورد استفاده قرار گیرد.

این محققان نتایج خود را تحت عنوان “ورود نانولیتوگرافی قلم آغشته بعنوان ابزاری برای کنترل رفتار سلول بنیادی: بازکردن توان بالقوه نسل بعدی مواد هوشمند در پزشکی احیاءکننده” در مجله‌ی Lab Chip منتشر کرده‌اند.