کارگاه آموزشی لیتوگرافی در دانشگاه صنعتی اصفهان

پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان، روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه جاری کارگاه آموزشی لیتوگرافی را برگزار می کند. مدرس این دوره دکتر فرخ یغمایی از دانشگاه دیویس آمریکاست.

کارگاه آموزشی لیتوگرافی در دانشگاه صنعتی اصفهان

پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان، روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه جاری کارگاه آموزشی لیتوگرافی را برگزار می کند. مدرس این دوره دکتر فرخ یغمایی از دانشگاه دیویس آمریکاست.

 محورهای مورد بحث دراین کارکارگاه به شرح زیر است:

  • مواد مورد استفاده در تصویربرداری میکرو و نانومتری
  •  تجهیزات مورد استفاده در تصویربرداری میکرو و نانومتری
  • فرآیندهای پس از تصویربرداری
  •  تجهیزرات اتاق تمیز لیتوگرافی
  • پرتو الکترونی برای تصویربرداری نانو لیتوگرافی نانویی (Nano imprint)

هزینه ثبت نام در کارگاه:

  • شرکت ها و صنایع: ۳۰۰ هزار تومان
  • اعضای هیئت علمی: ۲۰۰ هزار تومان
  • دانشجویان: ۱۰۰ هزار تومان

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۹۱۲۲۹۶ – ۰۳۱۱ تماس بگیرید.