کاربرد نانومیله‌ها در ساخت تراشه‌ها

پژوهشگران به فناوری ساخت تراشه‌ای دست یافته‌اند که می‌تواند اطلاعات بسیاری را در خود ذخیره کند. این تراشه قادر به ذخیره‌ی اطلاعات مربوط به کتابخانه‌ای بالغ بر یک بیلیون صفحه درون خود است.

محققان دانشگاه کارولینای جنوبی موفق به‌ساخت یک تراشه کامپیوتری شده‌اند که قادر است اطلاعات بسیار زیادی را در خود ذخیره کند. این تراشه می‌تواند اطلاعات مربوط به یک کتابخانه را درون خود حفظ کند. در ساخت این تراشه جدید از نانومیله‌ها و مواد مغناطیسی نانومقیاس استفاده شده‌است که تحولی در توسعه‌ی فناوری حافظه‌های کامپیوتری به‌شمار می‌رود.

جان نارایان، یکی از محققان این پروژه، می‌گوید: «ما نوعی نانومیله‌های مغناطیسی ایجاد کردیم که قادر است یک بیت اطلاعات را در یک نانومیله ذخیره کند. با این کار می‌توان یک بیلیون صفحه اطلاعات را روی یک تراشه یک اینچ مربعی ذخیره کرد».

پیشرفت انجام‌شده در این پروژه آن است که نانومیله‌های ساخته‌شده از تک‌بلور‌های عاری از نقص به‌عنوان حسگر مغناطیسی عمل کرده، مستقیماً به تراشه‌ی سیلیکونی متصل می‌شود. نانومیله‌ها به ابعاد شش نانومتر بوده و به‌صورت کاملاً یکنواخت ساخته می‌شوند. آنها به‌صورت کاملاً دقیقی به یک سو جهت‌گیری کرده‌اند که با این کار می‌توان روی آنها اطلاعات نشاند و آنها را خواند. قیمت تمام‌شده‌ی این تراشه پایین است اما برای خواندن این نانومیله‌ها باید وسیله‌ای (چیزی شبیه لیزر) را ایجاد کرد که بتواند با نانومیله‌ها برهمکنش دهد.

این پروژه از سوی بنیاد ملی علم حمایت شده و در گردهمایی انجمن تحقیقات مواد ارائه شد.