نسخه عربی سایت ستاد فناوری نانو راه‌اندازی شد

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اطلاع رسانی به زبان عربی را از ابتدای تیرماه ۸۹ آغاز کرد. سایت عربی ستاد نانو به آدرس http://ar.nano.ir، شامل آخرین اخبار دستاوردهای ایران در زمینه فناوری نانو و همچنین اطلاعاتی در زمینه برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه نانو در ایران است.

نسخه عربی سایت ستاد فناوری نانو راه‌اندازی شد

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اطلاع رسانی به زبان عربی را از ابتدای تیرماه ۸۹ آغاز کرد. سایت عربی ستاد نانو، شامل آخرین اخبار دستاوردهای ایران در زمینه فناوری نانو و همچنین اطلاعاتی در زمینه برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه نانو در ایران است.

 این سایت که در راستای توسعه روابط بین الملی ایران در زمینه فناوری نانو و با تمرکز بر کشورهای مسلمان و کشورهای همسایه ایجاد شده است، با آدرس http://ar.nano.ir قابل دسترس است.

طبق سند راهبردی توسعه فناوری نانو در ایران، بناست تا پایان سال ۱۳۹۳، ایران در جمع پانزده کشور برتر فناوری نانو در جهان قرار گیرد. این هدف در سال گذشته در شاخص علمی محقق شد و ایران اکنون از نظر تولید علم در زمینه فناوری نانو به رتبه مورد نظر رسیده است.

اکنون تمرکز بر حوزه‌های اولویت دار، جهت دهی فعالیت‌های پژوهشی به سمت بازار، و تلاش برای کسب سهم مورد نظر از بازار جهانی فناوری نانو، از اولویت‌های ستاد فناوری نانو برای تحقق اهداف سند راهبردی در شاخص‌های فناوری و بازار است. در این راستا، یکی از حوزه‌های تمرکز ایران، بهره‌گیری از پتانسیل بازار کشورهای همسایه است.

در آینده نزدیک، زبان روسی نیز به جمع زبان‌های اطلاع رسانی سایت ستاد نانو افزوده خواهد شد.