کارگاهی برای توسعه انرژی خورشیدی مبتنی بر فناوری‌نانو

کمیته راهبرد فناوری و EPSRC انگلیس اولین کارگاه توسعه انرژی خورشیدی مبتنی بر فناوری‌نانو را برگزار خواهند کرد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

کمیته راهبرد فناوری و آژانس دولتی تامین مالی تحقیقات
و آموزش مهندسی انگلیس (EPSRC) اولین کارگاه توسعه انرژی خورشیدی مبتنی بر
فناوری‌نانو را برگزار خواهند کرد. این دو نهاد با همکاری یکدیگر به‌دنبال
توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های موجود و جدید در زمینه نسل بعدی انرژی خورشیدی
هستند.

این کارگاه جدید با عنوان «فرصت‌های تولید انرژی خورشیدی مبتنی بر
فناوری‌نانو: پیوند زنجیره عرضه انگلیس به یک آینده انرژی تجدیدپذیر»، در
اول جولای سال۲۰۱۰ در مرکز نووتل شهر بیرمنگام برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی این کارگاه عبارتند از:

 • تشویق و توسعه تعامل کسب و کارها در سراسر زنجیره
  عرضه تولید انرژی خورشیدی مبتنی بر فناوری‌های نانومقیاس جهت توسعه
  سیستم‌ها و ادوات جدید؛

 • تسهیل همکاری‌های تحقیق و توسعه و توسعه
  کنسرسیوم‌ها؛

 • تهیه اطلاعات مورد نظر از کمیته راهبرد فناوری و
  EPSRC در زمینه سرمایه‌گذاری آتی در این زمینه از طریق رویکرد چالش
  بزرگ نانو؛ و

 • کمک به ارتقای جایگاه انگلیس در زمینه توسعه و
  تولید انرژی خورشیدی مبتنی بر فناوری‌نانو .