دومین مجله برتر در حوزه علم و فناوری نانو

طبق آخرین گزارشِ تعداد نقل قول های مقالات، که توسط تامسون رویترز منتشر شده است، شاخص اثربخشی (Impact Factor) مجله نانوتودی در سال ۲۰۰۹، ۲۳۷/۱۳ بوده است.

مجله بین المللی نانوتودی (Nano Today) در حال تبدیل شدن به یکی از تاثیرگذارترین
منابع برای جامعه تحقیقاتی بین المللی است. طبق آخرین گزارشِ تعداد نقل قول های
مقالات، که توسط تامسون رویترز منتشر شده است، شاخص اثربخشی (Impact Factor) مجله
نانوتودی در سال ۲۰۰۹، ۲۳۷/۱۳ بوده است. این در حالی است که شاخص اثربخشی این مجله
در سال ۲۰۰۸ ، ۷۹۵/۸ بوده است.

با این رتبه جدید، مجله مذکور در بین ۵۹ مجله علم و فناوری نانو که دارای درجه ISI
هستند، در جایگاه دوم قرار گرفته است.

همچنین در حال حاضر مجله نانوتودی در بین ۲۱۲ مجله موجود در حوزه علوم مواد در رتبه
۴، و ۱۳۸ مجله موجود در زمینه شیمی نیز در رتبه ۴ قرار دارد.

مجله نانوتودی یک مجله بین المللی در حوزه علم و فناوری نانو است که تلاش می کند
تمامی زمینه های این حوزه را پوشش دهد.

این مجله تلاش می کند موضوعات زیر را پوشش دهد:

• سنتز و خودآرایی فیلم ها و مواد نانوساختار؛

• ویژگی های مستقل از اندازه نانوکریستال ها، نقاط کوانتومی و نانوسیم ها؛

• پردازش و الگودهی نانولوله ها؛

• ساخت های سیستم های نانو میکرو الکترو مکانیک؛

• طراحی و مهندسی نانومواد کارکردی و ساختاری؛

• سیستم های زیستی، پزشکی، شیمیایی، کاتالیزوری و کاربردهای زیست محیطی و انرژی؛

• نانواداوت برای الکترونیک، فتونیک، مغناطیس، تصویربرداری، تشخیص و … .