همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تأکید برجهان اسلام

همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تأکید برجهان اسلام به‌وسیله‌ی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، شورای عالی آموزش و پرورش، دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سازمان منطقه ازاد کیش در روزهای ۱۴-۱۲ آذرماه سال جاری در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
یکی از برنامه‌های همایش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی است که کارگاه آموزش فناوری نانو از جمله این کارگاه‌ها است.

همایش بین المللی آموزش علوم وفناوری با تأکید برجهان اسلام به‌وسیله‌ی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، شورای عالی آموزش و پرورش، دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سازمان منطقه ازاد کیش در روزهای ۱۴-۱۲ آذرماه سال جاری در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

یکی از برنامه‌های همایش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی است که کارگاه آموزش فناوری نانو از جمله این کارگاه‌ها است.

 اهداف همایش:

 • تبیین مبانی نظری آموزش علوم و فناوری در چارچوب دیدگاه اسلامی
 •  کسب شناخت جامع از دیدگاه‌ها و سیاست‌های جاری مرتبط با آموزش علوم و فناوری در کشورهای اسلامی.
 • تامل در سیاست‌ها و عملکردهای حاکم بر جریان آموزش علوم و فناوری.
 • به‌دست آورن درکی صحیح از مواجهه با مشکلات موجود در آموزش علوم و فناوری در کشورهای اسلامی.
 •  تبادل نظر پیرامون اقدامات نوآورانه و خلاقانه انجام شده برای ارتقاء سطح تربیت علمی دانش آموزان در کشورهای اسلامی.
 •  ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت و همکاری میان کشورهای اسلامی در زمینه آموزش علوم و فناوری.
 •  تعیین و‌شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه آموزش علوم و فناوری.

محورهای همایش:

 •  الف: مباحث نظری
 •  ب: غایات و اهداف
 •  ج: طراحی برنامه درسی
 •  د: روش‌ها و راهبرد‌های یاددهی – یادگیری
 •  هـ: ابعاد بین‌المللی
 • و: زیر ساخت‌ها و تربیت نیروی انسانی

برنامه زمان‌بندی همایش

 •  ارسال چکیده تفصیلی: ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۹
 • اعلام پذیرش چکیده تفصیلی: ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۹
 • ارسال اصل مقاله (اختیاری) :۱۵ مهر ماه ۱۳۸۹
 • اعلام برنامه زمان‌بندی همایش:۳۰ آبان ماه ۱۳۸۹
 • چاپ کتابچه حاوی چکیده‌های تفصیلی: ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۹
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی:۱۲ آذر ماه ۱۳۸۹
 • برگزاری همایش:۱۳ الی ۱۴ آذر ماه ۱۳۸۹
 • برگزاری جلسه ویژه مسئولان وزارت آموزش و پرورش کشور‌های اسلامی: ۱۵ آذر ماه ۱۳۸۹