فناوری‌نانو می‌تواند ترک سیگار را آسان‌تر کند

محققان در آمریکا نشان داده‌اند که با استفاده از یک غشایی که نانولوله‌های کربنی در آن درج شده‌اند، می‌توان مقدار مشخصی از نیکوتین را با کمک یک سویچ به‌صورت کنترل ‌شده و مرحله‌ای تحویل بدن داد.

محققان در آمریکا نشان داده‌اند که با
استفاده از یک غشایی که نانولوله‌های کربنی در آن درج شده‌اند، می‌توان
مقدار مشخصی از نیکوتین را با کمک یک سویچ به صورت کنترل ‌شده و مرحله‌ای
تحویل بدن داد. در حال حاضر برای کمک به افراد سیگاری برای ترک سیگار، این
دارو (نیکوتین) با استفاده از وصله‌های پوستی رایج به صورت پیوسته وارد بدن
می‌شود. این پژوهشگران می‌گویند که با استفاده از این غشاء مبتنی بر
نانولوله‌ها می‌توان بر اساس الگوی رفتاری شخص سیگاری، موقعی که بدن
بیشترین نیاز را دارد، نیکوتین را به بدن تحویل داد.
 
این سیستم می‌تواند داروها را به صورت مرحله‌ای و با استفاده از یک سویچ
تحویل دهد.
 
بروس هیندس و همکارانش در دانشگاه کنتاکی
نانولوله‌های کربنی چندجداره را در یک کامپوزیت درج کردند و با استفاده از
یک میکروتومی غشاء نازکی ساختند. آنها سپس به صورت الکتروشیمیایی مولکول‌های
دی‌آزونیوم را به دو انتهای نانولوله‌ها پیوند دادند. این مولکول‌ها تجزیه
شده و لایه‌ی یکنواختی از اسید پلی‌بنزوئیک تشکیل دادند. این لایه در مرحله
بعد با یک مولکول رنگ‌دانه‌ای حاوی مقادیر زیادی گروه‌های سولفوناتِ دارای
بار منفی، واکنش داد. این غشاء که به این صورت عامل‌دار شده است، می‌تواند
بعنوان یک الکترود رفتار کند.

این گروه سپس مخزنی از نیکوتین را بالای این غشاء قرار داد که حاوی الکترود
ثانویه بود. هیندس می‌گوید: موقعی که ما یک ولتاژ منفی در انتهای این غشاء
و یک ولتاژ مثبت در محلول اعمال کردیم، توانستیم یون‌های مثبت را از این
مخزن در سرتاسر این نانولوله‌ها پمپ کنیم. این عمل مهاجرت یون‌ها، مولکول‌های
خنثی را به طرف خود می‌کشاند؛ فرآیندی که به اصطلاح الکترواسمز گفته می‌شود.
در pH برابر هشت، پنجاه درصد نیکوتین کاتیونی است؛ بنابراین نصف مولکول‌های
نیکوتین ‌دارای بار مثبت هستند و نصف دیگر خنثی می‌باشد و این خاصیت حرکت
این دارو در سرتاسر این غشاء را تقویت می‌کند.

هیندس می‌گوید: ما با فقط یک منبع‌ کوچک توان، چیزی شبیه به یک باتری ساعت،
تواستیم نیکوتین را به طور مؤثری پمپ کنیم. نانولوله‌های کربنی خواص عالی
بسیاری دارند که یکی از آنها نرمی بی‌نهایت اتمی دیواره‌های داخلی‌شان می‌باشد.
این خاصیت باعث می‌شود که مقاومت کمی در مقابل حرکت مولکول‌ها از داخل‌شان
وجود داشته باشد. این مقاومت کم می‌تواند دلیل برای راندمان بالای این
سیستم باشد.

هیندس می‌گوید که در یک تست آزمایشگاهی، این سیستم می‌تواند در یک مرحله (با
فشار یک دکمه) به طور مؤثری یک دوز از نیکوتین را تحویل دهد.

این سیستم همچنین می‌تواند برای تحویل دیگر داروها نیز مورد استفاده قرار
گیرد.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Proc. Natl. Acad. Sci. منتشر شده است.