استفاده از نانوحباب‌ها در بهبود تصویربرداری

گروهی از محققان چینی موفق به توسعه یک نانوحباب زیست‌سازگار جدید شده‌اند که می‌تواند به‌عنوان عامل وضوح تصویر در بهبود تصویربرداری‌های مبتنی بر ماورای صوت از تومورها و یا درمان آنها مورد استفاده قرار بگیرد.

گروه نانوزیست‌فناوری موسسه فناوری Harbin با همکاری محققان بیمارستان سوم دانشگاه پکن موفق به توسعه یک نانوحباب زیست‌سازگار جدید شده‌اند که می‌تواند به‌عنوان عامل وضوح تصویر در بهبود تصویربرداری‌های مبتنی بر ماورای صوت از تومورها و یا درمان آنها مورد استفاده قرار بگیرد.

این محققان برای ساخت عوامل وضوح تصویر مبتنی بر نانوحباب، ابتدا مخلوطی از Span 60 و پلی‌اُکسی اتیلن ۴۰ استئارات را در معرض ماورای صوت قرار داده و سپس از سانتریفیوژ تفاضلی برای جدا کردن زیرمجموعه‌های مشابه از سوسپانسیون اصلی استفاده نمودند.

پس از تزریق این عوامل وضوح تصویر نانوحبابی، بهبود قابل ملاحظه‌ای در توان داپلر تصویربرداری درون‌تنی از کلیه حاصل شد. چون رگ‌های خونی که تومور را احاطه می‌کنند، تراوایی بالاتری نسبت به رگ‌های خونی معمولی دارند، در نتیجه این نانوحباب‌ها به دلیل اندازه کوچک خود می‌توانند از این رگ‌ها به درون تومور تراوش کرده و درون تومورها تجمع نمایند. پس از نفوذ این نانوحباب‌ها درون تومور، سیگنال صوتی به دست آمده از آنها افزایش یافته و این امر منجر به افزایش تباین تصویربرداری ماورای صوت گردید.

این نانوحباب‌ها علاوه‌بر کاربردهای تشخیصی می‌توانند به‌عنوان حامل‌های دارورسانی ماورای صوت برای تسهیل رهایش دارو و رسانش برون‌رگی مورد استفاده قرار بگیرند. جزئیات این تحقیق در مجله Nanotechnology منتشر شده است.