امکانی جدید برای تشخیص و درمان سرطان

دانشمندان دانشکده‌ی علوم پزشکی دانشگاه میسوری به‌تازگی به روشی تازه در درمان و تشخیص سرطان دست یافته‌اند که در آن از نانوذرات ساخته‌شده در دانشگاه میسوری استفاده شده‌است.

دانشمندان دانشکده‌ی علوم پزشکی دانشگاه میسوری به‌تازگی به روشی جدید در درمان و تشخیص سرطان دست یافته‌اند که در آن از نانوذرات ساخته ‌شده در دانشگاه میسوری استفاده شده و به‌صورت مقاله‌ای در مجله‌ی «اقدامات آکادمی ملی علوم»، منتشر شده‌است.

این مقاله در خصوص نحوه‌ی اتصال نانوذرات طلای طراحی‌شده به گیرنده‌ی ویژه‌ی سلول سرطانی‌ای توضیح می‌دهد که به‌سوی سلول‌های تومور هدف‌گیری شده‌اند. این امر به‌منظور درمان سرطان‌های پروستات، سینه یا ریه در انسان اتفاق می‌افتد.

کاتشی کاتی، دکتری تخصصی که با همکاری راق هورمان کانان این مقاله را نوشته‌است، می‌گوید:«با تزریق این نانوذرات به بدن، گیرنده‌ی سلول سرطانی، پپتید ریلیزینگ گاسترین که یک عامل ارسال‌کننده‌ی سیگنال برای نانوذره‌ی طلاست به هدف‌گیری به‌سوی مکان تومور کمک می‌کند و در نتیجه، خصوصیات رادیوتراپی چنین نانوذراتی به‌عنوان ابزار ارزشمندی در تصویر برداری و درمان استفاده می‌شود که می‌توان از آنها برای آشکارسازی زودهنگام سرطان و درمان به‌موقع آن در انواع سرطان‌ها در انسان به کار رود.

از آنجا که از گیرنده‌ی پپتید ریلیزینگ گاسترین به‌عنوان واسط در تصویربرداری و درمان به‌ویژه برای هدف‌گیری سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود، بیماران می‌توانند بهتر و با عوارض جانبی کمتری تحت درمان قرار گیرند. گیرنده‌های پپتید ریلیزینگ گاسترین در سلول‌های سرطانی پروستات و سینه فراوان، و در ریه کم هستند و کارایی این نانوذرات طلای کاتی و کانان در مطالعات بسیاری ثابت شده‌است.

سانجیو سام گامبهیر، متخصص، دکتری تخصصی و عضو مؤسسه‌ی پزشکی ویرجنیا، و پروفسور دی کی لودویگ، رئیس برنامه‌ی تصویربرداری مولکولی و مرکز کانری برای تشخیص به‌ موقع سرطان در دانشگاه استنفورد، می‌گویند:«توسعه‌ی نانوذرات طلای ویژه‌ی گیرنده‌ی پپتید ریلیزینگ گاسترین و مدرک اختصاصی بودن گیرنده‌ی سرطان در افراد زنده‌ای که به‌وسیله‌ی دکتر کاتی و دکتر کانان شرح داده می‌شود، گامی اساسی و مهم استفاده از نانوذرات طلای طراحی‌شده در تصویربرداری و درمان مولکولی سرطان های مختلف است.

کاتی، کانان و سایر افراد در دانشکده‌ی دانشگاه میسوری، گروه پزشکی رادیولوژی بر روی ساخت نانوذرات طلای ویژه‌ی تومور، بیش از ۵ سال تحقیق کرده‌اند.

کانان می‌گوید:«این کشف، تحولی در بخش کلینکی ایجاد کرده که تنها مربوط به توسعه‌ی فناوری‌های تشخیصی مبتنی بر نانوپزشکی برای تشخیص در مراحل اولیه‌ی سرطان نیست؛ بلکه امکان درمان تومورهای پروستات، سینه و تومورهای کوچک در ریه را برای درمان‌گران، فراهم می‌کند.

کانان و کاتی، مجموعه‌ای از ۸۵ نانوذره‌ی طراحی‌شده برای استفاده در تصویربرداری و درمان مولکولی را ساخته‌اند. دانشمندان راکتور تحقیقاتی دانشگاه میسوری، قوی‌ترین راکتور دانشگاهی در دنیا؛ یعنی نانوذرات طلای رادیواکتیو درمانی ویژه برای سرطان را ساخته‌اند. این راکتور، یکی از معدود سایت‌های دنیاست که قادر به تولید نانوذرات طلا برای هدف‌گیری سرطان است.

در سال ۲۰۰۵، کاتی گرنت تحقیقات سرطان پروستات را دریافت کرد و سبب شد تا دانشگاه میسوری به یکی از ۱۲ دانشگاه عضو در مؤسسه‌ی ملی سرطان شریک در برنامه‌ی ملی فناوری نانو مبدل شود. گرنت اعضای هیأت علمی در دانشگاه میسوری در گروه‌های رادیولوژی و راکتور تحقیقاتی این دانشگاه ، دامپزشکی، شیمی و دیگر گروه‌ها را حمایت کرد تا در تبدیل دانشگاه میسوری به یکی از مراکز راهبردی نانوپزشکی پیشرفته برای تشخیص زودهنگام و درمان سرطان با یکدیگر همکاری کنند.

علاوه‌بر اینکه کاتی ریاست بخش فناوری نانو سرطان در دانشگاه میسوری را بر عهده دارد، او پروفسور فیزیک و رادیولوژی نیز است و مارگارت پروکتور مولیگان، پروفسور مرکز تحقیقات پزشکی است. کانان میشل جی و شارون ار بوکستین هم دانشجوی تحقیقات سرطان است.