همکاری نانوذرات در تشخیص و درمان سرطان

اگر یک نانوذره خوب است، دو تا بهتر است، مخصوصاً اگر به‌نحوی طراحی شوند که برای تشخیص و درمان سرطان با یکدیگر همکاری کنند. این یافته نتیجه پژوهشی است که رهبری آن را دکتر مایکل سِیلور، عضو مرکز فناوری نانو برای درمان، درک، و رهگیری سرطان در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو بر عهده داشته است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

اگر یک نانوذره خوب است، دو تا بهتر است، مخصوصاً اگر به نحوی طراحی شوند که برای تشخیص و درمان سرطان با یکدیگر همکاری کنند. این یافته نتیجه پژوهشی است که رهبری آن را دکتر مایکل سِیلور، عضو مرکز فناوری نانو برای درمان، درک، و رهگیری سرطان در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو بر عهده داشته است.

دکتر سِیلور و همکارانش قبلاً نانوذرات چندکاره‌ای تولید کرده‌اند که چندین عملکرد را به‌طور همزمان در یک نانوذره دارا هستند (به‌عنوان مثال تصویربرداری و رسانش دارو). با این حال این محققان دریافتند که ادغام چندین عملکرد در یک نانوذره می‌تواند از نظر انتخاب ترکیب مناسبِ ویژگی‌های مورد نیاز برای انجام دو یا چند مأموریت درون بدن، مشکل‌زا باشد.

بنابراین آنها تصمیم گرفتند دو نانوذره تولید کنند. یکی از آنها یک نانومیله طلا با روکش پلیمری است که درون تومورها تجمع نموده و هنگام تابش نور مادون قرمز گرم می‌شود. نانوذره دوم از یک ترکیب لیپیدی حساس به گرما ساخته می‌شود که حاوی دارو بوده و محتوای خود را تنها در مواجهه با سلول‌هایی که دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد دارند، رها می‌کند. به عبارت دیگر دارو تنها در کنار سلول‌هایی آزاد می‌شود که توسط نانوذره اول گرم شده‌اند.

محققان پس از تزریق ترکیب این دو نانوذره به بدن موش حامل تومور سرطانی، تومور را در معرض تابش مادون قرمز قرار دادند. سپس مشاهده کردند که نانوذرات حاوی دارو در اطراف تومور تجمع کرده و داروی خود را آزاد می‌نمایند. آنها همچنین دریافتند که داروی استفاده شده در مقایسه با زمانی که به تنهایی استفاده می‌شد و یا حتی در مقایسه با زمانی که فقط نانوذره حاوی این دارو به کار می‌رفت، سلول های بیشتری را از بین می‌برد. به‌علاوه، گروه تحقیقاتی دکتر سِیلور مشاهده کردند که رشد مجدد تومور پس از درمان تا حد زیادی کاهش یافته و اثرات جانبی بسیار کمی در موش ایجاد می‌شود.

بخشی از هزینه این کار از طریق برنامه «استفاده از فناوری نانو در حوزه سرطان» که مربوط به موسسه ملی سرطان است، تأمین شده است. این برنامه یک نوآوری فراگیر است که برای تسریع استفاده از فناوری نانو در پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان طراحی شده است. جزئیات این کار پژوهشی در مقاله‌ای با عنوان:

“Cooperative Nanoparticles for Tumor Detection and Photothermally Triggered Drug Delivery”

منتشر شده است. خلاصه‌ای از این مقاله در سایت اینترنتی مجله قابل دسترس است.