استفاده از میکرواکتیوهای اپیتاکسیال در لیزرهای نیترید گالیوم

یک گروه تحقیقاتی آلمانی برای اولین بار در جهان، توانست بدون استفاده از سیستم‌های هیبریدی (که استفاده از آن بسیار دشوار است) نقاط کوانتومی را در ساختار لیزر نیترید اپیتاکسیال قرار دهد. نتایج این پروژه می‌تواند در بهینه کردن لیزرها و نشرکننده‌های تک‌فوتونی برای طیف‌های مرئی بسیار مؤثر باشد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

یک گروه تحقیقاتی آلمانی برای اولین بار در جهان، توانست بدون استفاده از سیستم‌های هیبریدی (که استفاده از آن بسیار دشوار است) نقاط کوانتومی را در ساختار لیزر نیترید اپیتاکسیال قرار دهد. نتایج این پروژه می‌تواند در بهینه کردن لیزرها و نشرکننده‌های تک‌فوتونی برای طیف‌های مرئی بسیار مؤثر باشد.

دیودهای لیزری مبتنی بر نیترید گالیوم برای توسعه‌ی منابع نوری برای طیف‌ها از آبی تا سبز بسیار مفید هستند. همینک از این دیودها در بلو-ری‌ها (نوعی دیسک‌های ذخیره‌ی اطلاعات) استفاده می‌شود. کاترین سبالد از بخش اپتیک دانشگاه برمن، معتقد است که با کاهش اندازه‌ی مواد نوری تا حد نانومتری (نقاط کوانتومی)، بازده چنین دستگاه‌هایی افزایش می‌یابد که این کار مسیر را برای حوزه‌ی اپتوالکترونیک کوانتومی هموار می‌کند.

با استفاده از میکرواکتیوهای نوری، لیزرها در محدوده‌ی بسیار کوچک طول موجی پرتوهایی را ایجاد می‌کنند. در چنین دستگاه‌هایی میکرواکتیوها قادرند که نقاط کوانتومی را به نشر خودبه‌خودی فوتون در جهت مناسب تحریک کنند و این کار موجب می‌شود تا خروجی دستگاه شدیداً افزایش یابد. کاربردهای این دستگاه به اندازه‌ی ویژگی‌هایش، متنوع است.

گفتنی است نتایج این پروژه در نشریه‌ی Applied Physics Letters به چاپ رسیده‌است.