معرفی رابطین و کارشناسان منتخب آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

کارشناسان و رابطین منتخب هشتمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، معرفی شدند.

کارشناسان و رابطین منتخب هشتمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو، معرفی شدند.

این کارشناسان، براساس عملکرد مراکز عضو شبکه در سال ۱۳۸۸، نظر مشتریان، همکاری های
شبکه ای و همچنین نظر مدیران مراکز انتخاب شده اند. برخورد مناسب با مشتری، ارایه
توضیحات لازم و مشاوره تخصصی در ارایه خدمات آزمایشگاهی، میزان کارکرد و همکاری با
کارگروه های تخصصی شبکه، از جمله شاخص های انتخاب کارشناسان است.

انتخاب رابطین نیز براساس نحوه ی تعامل آنها با شبکه و سایر مراکز عضو، همکاری با
شبکه در به روز رسانی اطلاعات مرکز متبوع خود در پایگاه اینترنتی شبکه، ارایه
مقالات و گزارش های عمومی و تخصصی، همکاری و پیگیری برای تنظیم قراردادها، برگزاری
دوره های آموزشی و پیگیری استقرار استاندارد بین المللی ISO/IEC17025 در مراکز
انجام شده است.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو نیز به منظور تشویق کارشناسان و رابطین مراکز عضو، هر
سال، هم زمان با برنامه نشست مدیران شبکه، به افراد منتخب، جایزه و لوح تقدیر اهدا
می کند.

فهرست افراد منتخب هشتمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه، به شرح ذیل
است:

فهرست کارشناسان منتخب سال ۱۳۸۸

• بهنام رحمانی؛ کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز پژوهش متالورژی رازی

• رکسانا پسیان؛ کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد

• راضیه دوست محمدی؛ کارشناس آزمایشگاه طیف سنجی دانشگاه سیستان و بلوچستان

• محسن اصل رحیمی؛ کارشناس آزمایشگاه رئومتر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

• سولماز اثناعشری؛ کارشناس آزمایشگاه آنالیز مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه
علوم پزشکی تبریز

• محمدرضا خرمی راد؛ کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه سمنان

فهرست رابطین منتخب سال ۱۳۸۸

• سمیرا محمدی؛ رابط مرکز نانوفناوری محاسباتی

• شیرین جبلی معین؛ رابط پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

• امیر باقری گرمارودی؛ رابط گروه آزمایشگاه های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد
کشاورزی

• مهشید شفیع زاده؛ رابط آزمایشگاه های پردیس علوم و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران

• سیما میرزایی؛ رابط مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی
شریف

• محمود نادری کندی؛ رابط مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان
دارویی وزارت جهاد کشاورزی