توسعه استفاده از فناوری‌نانو در بسته‌بندی مواد غذایی

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه ObservatoryNANO گزارش جدیدی با عنوان «بسته‌بندی تجزیه‌پذیر زیستی غذا » منتشر کرده است.

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه ObservatoryNANO گزارش جدیدی با عنوان
«بسته‌بندی تجزیه‌پذیر زیستی غذا» منتشر کرده است. این سند، تجزیه و تحلیل
توسعه‌های فناوری‌نانو برای بسته‌بندی تجزیه‌پذیر زیستی مواد غذایی را تلخیص و
مفهومی کرده و به علم و فناوری، جنبه‌های قانونی، اجتماعی،اقتصادی، ایمنی،
سلامت و زیست‌محیطی آن توجه می‌کند.

حجم ضایعات بخش فراورده‌های غذایی اروپا به شدت در حال افزایش است. در حقیقت
صنایع غذایی و سبزیجات اروپا سالانه بالغ بر ۳۰ میلیون تن ضایعات تولید می‌کند.

تاکنون برنامه‌های مختلفی برای کاهش ضایعات مواد غذایی در سطح کشورهایی مختلف
اروپایی اجرا شده است. برای مثال دولت انگلیس بهتازگی اعلام کرده است که باید
طی ۱۰ سال، ۷۵ درصد زباله‌های خانگی بازیافت شوند.

پیش‌بینی می‌شود که بهخاطر افزایش تقاضا برای غذاهای آماده، ضایعات بسته‌بندی
مواد غذایی همچنان افزایش یابد. بسته‌بندی پلاستیکی نیز بهخاطر بازیافت طولانی
آن، دارای اثرات تخریبی بسیار زیادی بر محیط زیست است.

بهخاطر مسائل مطرح شده در بالا، استفاده از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو برای
مدیریت ضایعات بسته‌بندی مواد غذایی مورد توجه سازمان‌های مختلف قرار گرفته
است.

پیشرفت‌های تحقیقات نانومواد و فناوری‌های پردازش مواد غذایی نشان می‌دهد که
پلیمرهایی طبیعی‌ای چون شکرها و پروتئین‌ها می‌توانند با نانوخاک رس‌ها و مواد
زیستی ترکیب شده و مواد زیست سازگار، تجزیه‌پذیر زیستی و غیر سمی ایجاد کنند.

پردازش مبتنی بر فناوری‌نانو، کیفیت ضعیف پلاستیک‌های زیستی قبلی را تا سطح
سوخت‌های فسیلی ارتقا می‌دهد. به‌علاوه استفاده از پلیمرهای طبیعی بدین معنی
است که در بیشتر مواقع مواد می‌توانند بازیافت شوند.

بر اساس گزارش ObservatoryNANO، سه حوزه زیر در زمینه پلاستیک‌های زیستی خوراکی
و تجزیه‌پذیر زیستی مطرح است:

۱ – نانوکامپوزیت‌های زیستی؛

۲ – نانوالیاف زیستی؛ و

۳ – فیلم‌های نانوی خوراکی.