شناسایی و درمان عفونت با اسب تروای نانومتری

محققان در انگلیس یک سیستم حمل و نقل (نانوکپسول) ساده توسعه داده‌اند که می‌تواند به‌عنوان یک اسب تروای نانومتری برای کنترل رشد میکروبی و عفونت استفاده شود.

محققان در انگلیس یک سیستم حمل و نقل (نانوکپسول)
ساده توسعه داده‌اند که می‌تواند به‌عنوان یک اسب تروای نانومتری برای
کنترل رشد میکروبی و عفونت استفاده شود. این ماده جدید که در مرهم زخم
مجتمع شده است، می‌تواند به‌وسیله باکتری‌های بیماری‌زا به طور خودبه‌خود
عفونت را شناسایی کند و با رهاسازی یک آنتی‌بیوتیک داخل مرهم و تغییر رنگ
برای هشداردادن، عکس‌العمل نشان دهد.
 
شمایی از پاسخ این سیستم ضدمیکروبی.
 
توبی ‌جنکینز و همکارانش در دانشگاه بث
نشان داده‌اند که باکتری‌های بیماری‌زا می‌توانند با رهاکردن سمومی که
نانوکپسول‌های حاوی یک عامل ضدمیکروبی را سوراخ می‌کنند، تبدیل به عوامل
تخریب خودشان شوند. اگرچه پوست به‌طور نرمال دارای میلیون‌ها باکتری غیرمضر
است که برای یک پوست سالم ضروری هستند، اما باکتری‌های مضر در هنگام وجود
زخم خطری ایجاد می‌کنند که ممکن است منجر به عفونت شود.
جنکینز توضیح می‌دهد: مرهم زخم هوشمند ما با رهاسازی آنتی‌بیوتیک از
نانوکپسول‌ها کار خواهد کرد. این نانوکپسول‌ها در نتیجه حضور باکتری‌های
بیماری‌زا سوراخ‌شده و آنتی‌بیوتیک درون خود را رها می‌کنند که زخم را قبل
از اینکه عفونت آن پیشرفت کند ، درمان می‌کند. این مرهم همچنین هنگامی که
آنتی‌بیوتیک آزاد شود، تغییر رنگ داده و به پزشکان هشدار می‌دهد که زخم
عفونت کرده است. این فناوری یک مرحله مهم در درمان بیماران مبتلا به سوختی،
بویژه کودکان، است. عفونت پوستی که سوخته شده‌است، می‌تواند وضع بیمار را
بسیار وخیم کند.
این محققان اثر سیستم خود را برای دو نوع باکتری بیماری‌زای P. aeruginosa
و S. aureus شرح داده‌اند. این مرهم پیشنهادی، علاوه‌بر کاهش شدید هزینه،
زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل عفونت میکروبی را حداقل می‌کند. این
مزیت به‌ویژه در زخم‌های ناشی از سوختگی که در آنها، تأخیر در شناسایی
عفونت میکروبی می‌تواند منجربه مرگ بیمار شود، بسیار مهم است.
جنکینز می‌گوید که تغییر رنگ در این مرهم زخم نانویی، به‌عنوان یک سیستم
هشداردهنده عمل می‌کند که سریعاً وجود عفونت را نشان می‌دهد. شناسایی سریع
عفونت می‌تواند منجربه درمان بسیار سریع‌تر آن شود و زمان بستری بیمار در
بیمارستان را کاهش دهد.
این محققان امیدوارند که تا ۲ الی ۳ سال آینده نمونه‌ای از این مرهم زخم
نانویی را ساخته و سپس آن را تبدیل به یک محصول تجاری کنند. آنها این کار
را در کنسرسیوم باکتریوسیف اروپا انجام خواهند داد.
این محققان نتایج خود را در مجله‌ی JACS منتشر کرده‌اند.