تولید پیل‌های خورشیدی با کارایی ۶۵ درصد

محققان هلندی می‌خواهند با استفاده از فناوری نانو پیل‌های خورشیدی با کارایی بالای ۶۵ درصد تولید کنند. این پیل‌های خورشیدی جدید در اروپای جنوبی و شمال آفریقا می‌توانند بخش عمده‌ای از الکتریسیته مورد نیاز اروپا را تأمین کنند.

محققان هلندی می‌خواهند با استفاده از فناوری نانو پیل‌های خورشیدی با کارایی بالای ۶۵ درصد تولید کنند. این پیل‌های خورشیدی جدید در اروپای جنوبی و شمال آفریقا می‌توانند بخش عمده‌ای از الکتریسیته مورد نیاز اروپا را تأمین کنند. دولت هلند ۲/۱ میلیون یورو برای این تحقیق اختصاص داده است.

 

یک آژانس وزارت امور اقتصادی مبلغ ۲/۱ میلیون یورو به محققان دانشگاه فنی آینتهوون (TU) برای تحقیقات آنها روی پیل‌های خورشیدی نانوسیمی اختصاص داده است. آنها انتظار دارند با ترکیب کردن این فناوری با سامانه‌های آینه‌ای بتوانند بخش عمده‌ای از نیاز اروپا به الکتریسیته را در اروپای جنوبی و آفریقای شمالی تولید کنند.

کارایی پیل‌های خورشیدی فیلم نازک فعلی (نوع III/V) حدود ۴۰ درصد بوده و این پیل‌ها بسیار گران هستند، بهنحوی که از آنها تنها در صفحات خورشیدی روی ماهواره‌ها استفاده می‌شود. حال با استفاده از سامانه‌های آینه‌ای که قدرت تمرکز معادل ۱۰۰۰ برابر دارند، می‌توان از این پیل‌ها روی زمین و با قیمتی معقول استفاده کرد. محققان UT امیدوارند در ۱۰ سال آینده بتوانند کارایی پیل‌های سوختی نانوساختار خود را به بالای ۶۵ درصد برسانند. جوز هاورکورت یکی از پژوهشگران این کار می‌گوید: «اگر هلند می‌خواهد به موقع در استفاده تجاری از پیل‌های خورشیدی نانوسیمی مشارکت کند، باید هر چه زودتر دست بهکار شود».

آنها فکر می‌کنند استفاده از فناوری نانو بههمراه سامانه‌های آینه‌ای برای متمرکز کردن نور خورشید این قابلیت را دارد که کاراترین پیل خورشیدی دنیا را تولید نماید. چنین سامانه‌ای می‌تواند برق را به قیمت پایین‌تر از ۵۰ سنت به ازای هر وات ارائه کند. هزینه تولید هر وات برق توسط پیل‌های خورشیدی موجود ۵/۱ یورو است.

نانوسیم‌ها امکان انباشتن تعدادی پیل کوچک (زیرپیل) را فراهم می‌کنند. در این فرایند هر یک از این پیل‌های کوچک یک رنگ نور خورشید را بهصورت بهینه به الکتریسیته تبدیل می‌کند. بالاترین کارایی که تاکنون برای پیل‌های خورشیدی نانوسیمی گزارش شده است، ۴/۸ درصد بوده است. هاورکورت می‌گوید: «انتظار داریم ایجاد پوسته محافظ در اطراف نانوسیم‌ها در مرحله بحرانی، کارایی این پیل‌ها را تا حد کارایی پیل‌های فیلم نازک و حتی بیشتر افزایش دهد».

به علاوه، این محققان انتظار کاهش قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های تولید دارند، زیرا نانوسیم‌ها روی مواد سیلیکونی ارزان و با سرعت بالایی رشد می‌یابند که این امر منجربه کاهش هزینه تجهیزات می‌شود. بهعلاوه، استفاده از فناوری نانو بههمراه سامانه آینه‌ای موجب استفاده کم و منطقی از فلزات کمیاب و گران‌بهای گالیوم و ایندیوم می‌شود.