استفاده از گرافن برای کاهش زمان شارژ باتری‌ها

گروه انرژی در آزمایشگاه ملی Pacific Northwest و شرکت Vorbeck Materials، موفق به توسعه‌ی باتری‌هایی شدند که استفاده از آنها در خودروها و ادوات الکترونیکی، مدت شارژ باتری را از چند ساعت به چند دقیقه کاهش می‌دهد. هم‌اکنون این گروه تحقیقاتی باتری‌های یون لیتیمی را آماده و آن را تست کردند.

گروه انرژی در آزمایشگاه ملی Pacific Northwest و شرکت Vorbeck Materials، موفق به توسعه‌ی باتری‌هایی شدند که استفاده از آنها در خودروها و ادوات الکترونیکی، مدت شارژ باتری را از چند ساعت به چند دقیقه کاهش می‌دهد. هم‌اکنون این گروه تحقیقاتی باتری‌های یون لیتیمی را آماده و آن را تست کردند.

افزودن مقدار کمی گرافن به مواد موجود در باتری می‌تواند زمان شارژ باتری را به‌شدت کاهش دهد. باتری‌های جدیدی که در گروه انرژی در آزمایشگاه ملی Pacific Northwest و شرکت Vorbeck Material تهیه شده، می‌تواند زمان شارژ خودرو‌ها و ادوات الکترونیکی و حتی تلفن‌های همراه را از چند ساعت به چند دقیقه کاهش دهد.

محققان این پروژه ثابت کردند که افزودن مقدار کمی از گرافن می‌تواند پایداری چرخه‌ای و توان باتری‌های یون لیتیم را به‌شدت افزایش دهد، این در حالی است که این مسئله تأثیری روی ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی ـ که در این باتری‌ها بالاست ـ ندارد. نتایج این پروژه منجر به تولید باتری‌هایی می شود که مقدار زیادی انرژی را در خود ذخیره کرده، خیلی سریع شارژ می‌شوند.

هم‌اکنون، باتری‌های تلفن‌ همراه بین ۲ تا ۵ ساعت طول می‌کشد تا کاملاً شارژ شوند؛ اما باتری‌های جدیدیکه حاوی گرافن است، می‌تواند در کمتر از ۱۰ دقیقه شارژ شوند.

این پروژه باحمایت مالی اداره‌ی انرژی تجدید‌پذیر، انجام شده‌است.