حذف سلول‌های سرطان تخمدان از حفره شکمی

محققان موسسه فناوری جرجیا نانوذرات مغناطیسی تولید کرده‌اند که به‌صورت انتخابی به سلول‌های بدخیم سرطان تخمدان که در مایع حفره شکمی شناور هستند، متصل شده و آنها را از حفره شکمی بیمار خارج می‌کند.

یکی از مشکلات اصلی درمان سرطان تخمدان این است که سلول‌های بدخیم اغلب به‌داخل
حفره شکمی بیمار نشت می‌کنند. سپس این سلول‌ها می‌توانند به بافت‌های دیگر
گسترش یافته و تومورهای جدیدی در آنجا ایجاد کنند که این امر درمان این نوع از
سرطان را با دشواری مواجه می‌کند. محققان موسسه فناوری جرجیا برای حل این مشکل
نانوذرات مغناطیسی تولید کرده‌اند که به‌صورت انتخابی به سلول‌های بدخیم متصل
شده و آنها را از حفره شکمی بیمار خارج می‌کند. جان اف مک‌دونالد رهبری این
پژوهش را بر عهده داشته است.

در تحقیقاتی که توسط پژوهشگران دیگر انجام شده است، نوعی پروتئین به نام EphA2
شناسایی گردیده است که نشانگر بسیار اختصاصی سلول‌های سرطان تخمدان می‌باشد.
دکتر مک‌دونالد و همکارانش نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن-کبالت را با مولکولی که
شبیه لیگاند طبیعی متصل شونده به پروتئین EphA2 است، پوشش دادند. نام این
مولکول ephrin-A1 است که به‌عنوان یک تله برای سلول‌های سرطان تخمدان که درون
سیال ascites شناور هستند، عمل می‌کند. سیال ascites مایعی است که درون حفره
شکمی وجود دارد. ایده اصلی این کار این است که می‌توان نانوذرات مغناطیسی را
درون مایع حفره شکمی وارد کرده و پس از اتصال آنها به سلول‌های سرطان تخمدان،
آنها را با استفاده از یک مغناطیس از درون مایع جدا کرد. بدین ترتیب سلول‌های
بدخیم منتشر شده درون این مایع نیز از بدن خارج می‌شوند.

آنها اولین آزمایش خود را با استفاده از سیال ascites موش و سلول‌های سرطان
تخمدان انسانی انجام دادند و دریافتند که این نانوذرات مغناطیسی می‌توانند سلول‌های
شناور در این مایع را به دام اندازند. سپس همین آزمایش را با سیال ascites چهار
زن مبتلا به سرطان تخمدان انجام داده و بار دیگر نشان دادند که با استفاده از
این ذرات می‌توانند تمام سلول‌های حاوی پروتئین EphA2 را از درون مایع حفره
شکمی خارج کنند.

محققان پیشنهاد می‌کنند که می‌توان همراه با درمان معمول سرطان تخمدان، از این
نانوذرات در سامانه غیرمخربی شبیه سیستم دیالیز استفاده کرد. در چنین سیستمی
سیال ascites از درون حفره شکمی خارج شده و سلول‌های سرطانی شناور در آن جدا می‌شوند.

جزئیات این کار در مقاله‌ای با عنوان:

“Selective removal of ovarian cancer cells from human ascites fluid using
magnetic nanoparticle”

در مجله Nanomedicine منتشر شده است. خلاصه‌ای از این مقاله در سایت مجله در
دسترس است.