اجرای برنامه آموزش فناوری نانو در کشور کلمبیا

سازمان خدمات آموزش ملی کشور کلمبیا (SENA) به تازگی، با انتخاب برنامه آموزش فناوری نانوی NanoProfessor، به دنبال توسعه ی آن برای دانشجویان و دانش آموزان مقطع دبیرستان بوده تا از این طریق آنها را برای مسیر کارراهه ی خود آماده کند. برنامه NanoProfessor™که به شرکت NanoInk تعلق دارد، بر آموزش عملی علم و فناوری نانو برای دانشجویان مختلف تمرکز دارد.

سازمان خدمات آموزش ملی کشور کلمبیا (SENA) به تازگی، با انتخاب برنامه آموزش
فناوری نانوی NanoProfessor، به دنبال توسعه ی آن برای دانشجویان و دانش آموزان
مقطع دبیرستان بوده تا از این طریق آنها را برای مسیر کارراهه ی خود آماده کند.
برنامه NanoProfessor™که به شرکت NanoInk تعلق دارد، بر آموزش عملی علم و فناوری
نانو برای دانشجویان مختلف تمرکز دارد.

کلمبیا چهارمین کشور بزرگ آمریکای جنوبی بعد از برزیل و آرژانتین و پرو است.

SENA، این برنامه ی آموزشی را از طریق نمایندگی NanoInk در کشور کلمبیا خریداری
کرده است. برنامه آموزشی فوق، از مراکز آموزشی پایتخت این کشور شروع شده و به تدریج
در شهرهایی مانند مدلین، پرریا و ال اسپینال توسعه خواهد یافت.

به اعتقاد مقامات کلمبیایی، ویرایش جدید برنامه ی آموزشی فناوری نانوی
NanoProfessor، برای دوره های مختلف علم و فناوری این کشور، بستر مناسبی فراهم می
کند تا دانشجویان رشته های مختلف در عین اینکه با تجهیزات مربوط به علم و فناوری
نانو کار می کنند، با کاربردهای این فناوری نوظهور نیز آشنا شوند. این کشور به
دنبال تدوین برنامه جامع آموزش فناوری نانو برای شهر بوگوتا و سایر شهرهای این کشور
است.

هدف کشور کلمبیا از اجرای برنامه آموزش فناوری نانو، تبدیل شدن به یکی از پیشگامان
جهانی در زمینه توسعه، رشد و نوآوری فناوری نانو است.