کارگاه آموزشی مشترک ایران و تایوان در فناوری نانو و انرژی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و تعدادی از محققان تایوانی، کارگاه مشترک آموزشی فناوری نانو در حوزه انرژی را برگزار کند. این کارگاه در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۹ و با حضور مشترک ۸ استاد ایرانی و تایوانی برگزار می‌شود. زبان کارگاه آموزشی انگلیسی است و در حین برنامه از چند آزمایشگاه تحقیقاتی بازدید به عمل می‌آید.ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و تعدادی از محققان تایوانی کارگاه مشترک آموزشی فناوری نانو در حوزه انرژی را برگزار کند. این کارگاه در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۹ و با حضور مشترک ۸ استاد ایرانی و تایوانی برگزار می‌شود. زبان کارگاه آموزشی انگلیسی است و در حین برنامه از چند آزمایشگاه تحقیقاتی بازدید به عمل می‌آید.

 این کارگاه ویژه دانشجویان دکتری بوده که پایان‌نامه‌های آنها مرتبط با فناوری‌ نانو بوده و از حمایت‌های تشویقی ستاد استفاده کرده‌اند. اسامی این افراد با بررسی پایان‌نامه‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی ستاد فناوری نانو که در حوزه انرژی در زمینه‌های فوتوولتایی، کاتالیست، پیل سوختی، باطری، هیدروژن و … تعریف شده، استخراج شده است. در بررسی اولیه تعداد ۹۵ پایان‌نامه شناسایی شد که از میان آنها تعداد ۳۳ پایان‌نامه انتخاب شدند و با پست الکترونیک با آنها مکاتبه خواهد شد. به شرکت‌کنندگان، پس از اتمام دوره گواهی‌نامه تأیید حضور ارائه خواهد شد.

 اسامی نهایی افراد و برنامه کارگاه اموزشی متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.