مطالعه بیماری‌های قلبی- عروقی با میکروسیال

دانشمندان کانادایی دانشگاه تورنتو تراشه میکروسیالی برای قرارگیری رگ‌های خونی ساخته‌اند تا مطالعه بیماری‌های قلبی – عروقی تسهیل شود.


امروزه، ساختار میکروسکوپی عروق و عملکرد آنها با کمک دو رویکرد مطالعه می‌شوند: رویکرد ایزومتریک، که در آن رگ‌های کوچک روی دو سیم قرار داده می‌شوند و رویکرد ایزوباریک، که در آن شریان‌ها تخلیه و با ماده ای از جنس میکروپپتید شیشه‌ای پر می‌شوند. هر دو روش نیاز به افراد متخصص داشته و تنها آزمایشگاه‌های محدودی قابلیت انجام این تحقیقات را دارند.

اکسل گیونتر و همکارانش در دانشگاه تورنتو توانسته‌اند تا محدودیت‌های این مطالعه را با ساخت قطعه میکروفلودیکی برای قرارگیری عروق بر روی آن مرتفع سازند. این روش، قابل تنظیم، ارزان و دارای پتانسیل اتوماسیون و استانداردسازی است. از این قطعه می‌توان به‌صورت روزمره برای بررسی کاندیدهای دارو استفاده کرد که در این صورت نیاز به انجام آزمایش حیوانی کاهش می‌یابد.

 

 
یک رگ ثابت شده روی تراشه برای مطالعه
 
شریان‌های کوچک در محل کانال میکروسیالی ثابت شده، درست مانند محیط آزمایشگاه مورد بررسی و آنالیز قرار می‌گیرند. بر اساس سخنان گیونتر، این اولین روش میکروفلودیکی برای مطالعه عملکرد کامل یک ارگان است، او معتقد است که این روش، روشی ظریف و ملایم است.

آبراهم استروک، متخصص اتصال ساختارهای میکرو و نانویی مبتنی بر اصول فیزیکی، از دانشگاه کرنل در ایتاکای ایالات متحده می‌گوید: این کار گامی مهم در دستکاری در مقیاس میکرو است که دستاوردی فراسوی کاربرد معمول دارد. برای مثال، به‌عنوان اساس خط مونتاژ میکروفلودیک برای ساختار پیچیده- از بلوک‌های سازنده زیستی گرفته تا بولوک های سازنده کولوئیدی- خواهد بود.

گیونتر امیدوارست که ساخت نمونه اولیه تا اواخر سال جاری پایان یابد.