استفاده از پروتئین درخت صنوبر در افزایش ظرفیت حافظه‌ها

دانشمندان دانشگاه Hebrew نشان داده‌اند که چگونه می‌توان ظرفیت حافظه نسل بعدی رایانه‌ها را با استفاده از ترکیبی از نانوذرات سیلیکا همراه با مولکول‌های پروتئین به‌دست‌آمده از درخت صنوبر تا حد زیادی افزایش داد.


دانشمندان دانشگاه Hebrew نشان داده‌اند که چگونه می‌توان ظرفیت حافظه نسل بعدی رایانه‌ها را با استفاده از ترکیبی از نانوذرات سیلیکا همراه با مولکول‌های پروتئین به‌دست‌آمده از درخت صنوبر تا حد زیادی افزایش داد.

آنها می‌گویند روش جدیدی برای کوچک‌سازی عناصر حافظه و در عین حال افزایش تعداد و ظرفیت حافظه و عناصر منطقی عملکردی در رایانه‌ها ابداع کرده‌اند. این راهکار می‌تواند جایگزین روش‌های ساخت استانداردی شود که تاکنون برای افزایش ظرفیت حافظه رایانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ این فرایندها به‌طور معمول هزینه‌های بسیار بالا و روبه‌رشدی دارند.

در این پروژه پروتئین استخراج شده از درخت صنوبر تحت مهندسی ژنتیک قرار می‌گیرد تا برای هیبرید شدن با نانوذرات سیلیکا مهیا شود. در این فرایند نانوذرات سیلیکا به حفره داخلی یک پروتئین پایدار حلقه‌مانند (مشتق از صنوبر) وصل شده و این ترکیب به‌شکل یک شبکه یا آرایه بزرگ از عناصر حافظه مولکولی بسیار نزدیک به‌هم آرایش می یابد.

پروفسور دنی پورات به همراه دانشجوی خود، ایژار مدالسی از موسسه شیمی دانشگاه Hebrew موفق شده‌اند پایداری فعالیت‌های محاسباتی را در این عناصر بسیار کوچک حافظه نشان دهند. نتیجه عملی این اختراع یک سامانه مقرون به صرف خواهد بود که در آن ظرفیت ذخیره‌سازی بسیار افزایش یافته و در عین حال فضای بسیار کمتری برای این کار نیاز است. کمپلکس‌های پروتئینی مشتق از صنوبر که تحت مهندسی ژنتیک قرار گرفته‌اند، در آزمایشگاه پروفسور اُدِد شوسیهوف در قالب تز دکترای دکتر آرنون هیمن در دانشکده کشاورزی، غذا و محیط زیست دانشگاه Hebrew تولید شده‌اند.

این پژوهشگران امیدوارند که این فناوری به صورت موفقیت‌آمیز تجاری شده و جایگزین سامانه‌های رایانه‌ای امروزی شود. اختراع این فناوری توسط Yissum به ثبت رسیده است که شرکت انتقال فناوری دانشگاه Hebrew محسوب می‌شود. حقوق این اختراع به شرکت Fulcrum SP Ltd. واگذار شده است.

جزئیات این تحقیق در مجله Nature Nanotechnology منتشر شده است.