روش جدید اتصال DNA به طلا

محققان آلمانی توانستند با کمک پدیده الکتروشیمیایی، DNA را با کمک تغییر بار الکتریکی به الکترود طلا متصل کنند.

محققان آلمانی توانستند با کمک پدیده
الکتروشیمیایی، DNA را با کمک تغییر بار الکتریکی به الکترود طلا متصل کنند.

حرکت سریع یک کلید الکترومکانیکی، روش جدید چسباندن ملکول DNA به سطح طلاست.
محققان معتقدند که این روش می‌تواند به کنترل بهتر ساخت ساختارها و وسایلی
در مقیاس نانو کمک کند. در روش های قبلی لازم بود تا DNA به‌گونه ای تغییر
داده شود تا به‌صورت شیمیایی به یک سطح متصل شود. آن فورنوف از دانشگاه
لودوینگ ماکسیمیلیان مونیخ آلمان توضیح می‌دهد که تیم او به روش
الکتروشیمیایی قابل کنترل ساده‌تری دست یافته‌اند. در این رابطه می‌گوید:
ما مجبور نیستیم تا در داخل DNA ساختار ویژه‌ای ایجاد کنیم بلکه تنها با
تغییر پتانسیل می‌توانیم DNA را به سطح متصل کنیم یا سبب شویم که مانع از
اتصال سطح خاصی به DNA شویم.

فورنوف و همکارانش تلاش کردند تا یک ملکول DNA دو رشته‌ای را به نوک
میکروسکوپ نیروی اتمی متصل شود سپس بار الکتریکی سطح الکترود طلا را تنظیم
کرده نوک میکروسکوپ را به آرامی کنار کشیدند و به این ترتیب DNA به سطح
الکترود متصل شد. آنها نیروی افزایش یافته نوک میکروسکوپ را اندازه گرفتند
و بر این اساس بیان داشتند که DNA بعد از اتصال به سطح به صورت پیوند
کوالانسی قدری کشیده می شود.

 

 
 
مولکول دو رشته ای DNA که به نوک میکروسکوپ
نیروی اتمی متصل شده و می‌تواند با استفاده از پرتاب الکتریکی به یک
الکترود طلا متصل شود.

طبق مشاهدات تیم تحقیق، DNA دارای بار منفی به سطح طلا که دارای بار مثبت
شده متصل می‌شود. در این حالت پیوند بین اتم های طلا و گروه های آمین
(RNH2) در نوکلوئیدهای DNA برقرار می‌شود.

فورنوف بیان می‌دارد که ممکن است با این روش بتوانید انبوهی از ملکول ها را
برای ساخت انواع نانوساختار را پرتاب نمایید. می‌توانیم تصور کنیم که با
این روش می‌توانیم سبب اتصال و جدا شدن مولکول‌ها شویم.

رابرت هندرسون، متخصص در مطالعه زیستی مولکول‌ها با استفاده از میکروسکوپ
نیروی اتمی در دانشگاه کمبریج انگلستان می‌گوید که این محققان توانسته‌اند
با این روش مشکل اتصال را حل نمایند. همیشه قرار دادن دقیق مولکول بر روی
سطوح برای ایجاد اسکلتی برای ساخت مشکل بوده است. با این روش می‌توان به‌سادگی
نانو وسیله‌هایی ساخت که از DNA به‌عنوان اجزای سازنده استفاده کنند.