کنفرانس بین المللی نظریه گراف‌های شیمیایی

کنفرانس بین المللی نظریه گراف‌های شیمیایی در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مهرماه سال جاری به همت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران برگزار می‌شود. دانشگاه کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات و همکاری های بین‌المللی (ISMO)، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و انجمن نانوفناوری ایران از حامیان برگزاری این کنفرانس هستند.

کنفرانس بین المللی نظریه گراف‌های شیمیایی

کنفرانس بین المللی نظریه گراف‌های شیمیایی در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مهرماه سال جاری به همت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران برگزار می‌شود. دانشگاه کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات و همکاری های بین المللی (ISMO) ، پژوهشگاه دانش های بنیادی و انجمن نانوفناوری ایران از حامیان برگزاری این کنفرانس هستند.

نظریه گراف یکی از بخش‌های با قدمت دانش ریاضی محسوب می‌شود. این نظریه یکی از پرکاربردترین شاخه‌های ریاضی در سایر علوم نیز است و کاربردهای آن در زیست شناسی، شیمی، فناوری نانو، تحقیق در عملیات و علوم مهندسی بسیار فراوان است.

نظریه گراف شیمیایی نیز شاخه‌ای از علم شیمی- ریاضی است که عموماً با شیمی تئوری در ارتباط است. بر اساس این تئوری، یک گراف نشان دهنده مجموعه‌ای از عناصر یک گروه و نحوه ارتباط بین آنهاست. این اندیس‌ها اطلاعاتی شامل ساختمان، اندازه و میزان شاخه ای شدن مولکول، پیوندها، تعداد اتم‌ها و نوع اتم‌های ناجور در مولکول را دارند.

کنفرانس بین المللی نظریه گراف‌های شیمیایی برای اولین بار در ایران توسط دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار می‌شود. از اهداف برگزاری این کنفرانس می‌توان بررسی شاخص‌های توپولوژیک گراف‌های شیمیایی از طریق این اندیس‌ها و پیش بینی ویژگی‌های ساختاری و رفتاری مولکول‌ها را برشمرد. در سال‌های اخیر محققان پژوهش های زیادی در این زمینه انجام داده اند و همایش های مشابه زیادی در کشورهای مختلف برگزار شده است.

در این کنفرانس محورهای زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

  • نظریه گراف‌های شیمیایی
  • نانومحاسبات
  • بیوانفورماتیک
  • مدل سازی QSAR/QSPR
  • نظریه گروه‌ها در شیمی

سخنرانانی از کشور های ایران، کرواسی، ژاپن و چین در پانل های اصلی کنفرانس به ارائه تازه ترین تحقیقات در این زمینه خواهند پرداخت.

در کنار این کنفرانس، کارگاه یک روزه‌ای با عنوان “کاربرد جبر در علوم نانو” برگزار خواهد شد که در آن، دکتر قربانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی، به آموزش نرم افزار GAP خواهند پرداخت. حضور در این کارگاه برای افرادی که در کنفرانس ثبت نام کرده باشند، رایگان است.

مهلت ثبت نام و ارسال مقالات تا پایان شهریور ماه است. همچنین برنامه روزانه کنفرانس تا تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۸۹ بر روی پایگاه اینترنتی کنفرانس به آدرس http://www.ficcgt-fa.srttu.ir قرار خواهد گرفت.