تولید گرافن از اکسید گرافن با کمک باکتری

گرافن یکی از مواد پرکاربرد در صنعت است. محققان دانشگاه رایس موفق شدند با استفاده از یک نوع باکتری از اکسید گرافن، گرافن تولید کنند. در واقع این باکتری موجب احیاء اکسید گرافن می‌شود. در کنار این پروژه محققان به‌روش تولید انبوه اکسید گرافن نیز دست یافته‌اند.

گرافن یکی از مواد پرکاربرد در صنعت است. محققان دانشگاه رایس موفق شدند با استفاده از یک نوع باکتری از اکسید گرافن، گرافن تولید کنند. در واقع این باکتری موجب احیاء اکسید گرافن می‌شود. در کنار این پروژه محققان به ‌روش تولید انبوه اکسید گرافن نیز دست یافته‌اند.

یکی از انگیزه‌های دانشمندان برای تولید گرافن، استفاده از آنها در حفاری‌ است. با این کار بهره‌وری چاه‌ها افزایش محسوسی می‌یابد. برای تولید گرافن باید از اکسید گرافن استفاده کرد. اکسید گرافن ماده‌ای عایق با ضخامت تک اتمی است. از قرن نوزدهم دانشمندان تولید اکسید گرافن را آغاز کردند. اما مشکلاتی پیش روی آنها بوده است.

محققان دانشگاه رایس موفق به ارائه روش جدید برای تولید انبوه اکسید گرافن شدند. آنها سپس اکسید گرافن را به گرافن تبدیل کردند. آنها برای این کار از باکتری‌ها استفاده کردند. این روش موانع بسیاری برای تولید انبوه را از پیش رو برمی‌دارد. تا پیش از این برای آزاد کردن گازهای سمی در تولید اکسید گرافن از کلرات پتاسیم و نیترات سدیم استفاده می‌شد. یکی از این گازها دی اکسید کلرین است که ماده‌ای قابل انفجار محسوب می‌شود. به‌دلیل نگرانی از انفجار، تولید کنندگان همیشه از تولید اکسید گرافن اکراه داشته‌اند. با این حال شرکت‌ها فعالیت‌هایی برای تولید این ماده آغاز کرده‌اند.

محققان دانشگاه رایس موفق به یافتن باکتری شدند که می‌تواند اکسید گرافن را به گرافن تبدیل کند و پس از آن گرافن را نیز می‌توان به‌راحتی به گرافیت تبدیل کرد. این راهبرد از نظر زیست محیطی بسیار جالب است. مکانیسم این روش هنوز برای محققان ناشناخته است چرا که تا چند ماه پیش کسی از وجود چنین مکانیسمی اطلاعی نداشت.

خبر خوبی که می‌توان درباره این پروژه گفت این است که باکتری‌های مورد نظر در همه جا یافت می شوند و نیاز به نگهداری انها در انکوباتور نیست. در ضمن این باکتری‌ها را می‌توان از هر محیطی بدست آورد برای مثال می‌توان آنها را از دریاچه‌ها، کف دریاها، لجن رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، شوره زارها و حتی معادن اورانیوم بدست آورد.

این میکروب‌ها قادرند ترکیبات آهن، کروم، اورانیوم و آرسنیک‌دار را به مواد معدنی بی خطر تبدیل کند. به ‌همین دلیل می‌توان از آنها برای فناوری زیست‌درمانی مبتنی بر باکتری استفاده کرد.

این تیم تحقیقاتی درصدد است تا با کشف خود فناوری دیگری را نیز بوجود آورد. آنها در حال بررسی برهمکنش باکتری و الکترود گرافیت هستند تا با کمک آن پیل‌های سوختی میکروبی تولید کنند. آنها این کار را با همکاری نیروی هوایی انجام می‌دهند.