احیای صنایع فناوری‌نانو در آلمان

شبکه میکرو فناوری آلمان (IVAM) در ماه جولای سال جاری میلادی، تحقیقی را انجام داده است که در چارچوب آن وضعیت تولید، فروش و درآمد بیش از ۱۱۲۵ شرکت‌ فعال در زمینه میکروفناوری، فناوری‌نانو و مواد پیشرفته‌ی این کشور بررسی شده‌‌اند.

شبکه میکرو فناوری آلمان (IVAM) در ماه جولای سال جاری میلادی، تحقیقی را انجام
داده است که در چارچوب آن وضعیت تولید، فروش و درآمد بیش از ۱۱۲۵ شرکت‌ فعال در
زمینه میکروفناوری، فناوری‌نانو و مواد پیشرفته‌ی این کشور بررسی شده‌‌اند.

براساس گزارش‌هایی که شرکت‌های فعال در این صنایع منتشر می‌کنند، فروش برخی از این
شرکت‌ها تا سطح ۱۵ درصد افزایش یافته به طوری که میزان فروش و سفارش‌های برخی از
شرکت‌های میکرو و فناوری‌نانو، به سطح درآمدهای نیمه اول سال ۲۰۰۸ و حتی بیشتر
رسیده است.

طبق نتایج تحقیق انجام شده، عملیات کسب و کارها (۵۲ درصد آنها) در نیمه اول سال
۲۰۱۰، نسبت به مدت مشابه سال قبل ارتقا یافته است و ۳۳ درصد نیز وضعیت مشابه سال
قبل را داشته‌اند. همچنین عملکرد تنها ۱۵ درصد شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل
روند نزولی داشته است.

زمانی که از پاسخ‌گویان خواسته شد تا عملکرد خود را در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۰۹
میلادی مقایسه کنند، ۹/۶۲ درصد آنها پاسخ دادند که سفارش‌های تولید آنها افزایش
قابل قبولی داشته است. همچنین بیش از نیمی از آنها نیز پاسخ دادند که میزان تولید و
فروش آنها بهبود یافته است. ۸/۵۸ درصد شرکت‌ها نیز خاطر نشان کردند که تامین مالی
آنها ثابت باقی مانده است.

برخی شرکت‌ها برای نیمه اول سال ۲۰۱۰ روند توسعه‌ای بسیار مثبتی را پیش‌بینی کرده
بودند. ۵۳ درصد شرکت‌ها، وضعیت کسب و کاری پایداری را پیش‌بینی کرده و ۴۰ درصد آنها
نیز انتظار بهبود وضعیت داشتند.

۵۹ درصد شرکت‌ها انتظار دارند که در سال ۲۰۱۱ وضعیت آنها بهبود یافته و تنها ۷ درصد
پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است وضعیت خوبی در انتظار آنها نباشد.