تولید موادالگودهی‌شده نانومقیاس با ابعاد قابل تنظیم

گروهی از محققان آمریکایی روش کاملاً جدیدی برای ساخت نانومواد کارکردی دوبعدی و سه‌بعدی ابداع کرده‌اند.

محققان گروه مواد و ابزارهای مغناطیسی CNM و بخش سامانه‌های انرژی آزمایشگاه ملی آرگون با همکاری هم روش کاملاً جدیدی برای ساخت نانومواد کارکردی دوبعدی و سه‌بعدی ابداع کرده‌اند.

تصویری هنری از مواد الگودهی‌شده نانومقیاس با ابعاد قابل تنظیم که از طریق رسوب‌دهی لایه اتمی روی کوپلیمرهای توده‌ای تولید می‌شوند.

این راهکار از ترکیبی از خودآرایی کوپلیمر توده‌ای با فرایند انتخابی و خودمحدودکننده رسوب‌دهی لایه اتمی تشکیل می‌شود. می‌توان با انتخاب مناسب ماده اولیه رسوب‌دهی و کوپلیمر، به یک رسوب‌دهی کاملاً انتخابی دست یافت که در آن، ماده معدنی تنها درون یکی از بلوک‌های کوپلیمر رشد می‌یابد.

با طراحی منطقی کوپلیمرهای توده‌ای و انتخاب دقیق پارامترهای رسوب‌دهی، امکان سنتز مواد الگودهی‌شده با اندازه، فاصله، تقارن و ترکیب کنترل‌شده به‌وجود می‌آید.

می‌توان از این روش تقریباً در تمام فناوری‌هایی که در آنها نیاز به ساختارهای نانوماده‌ای تکراری و متناوب وجود دارد، استفاده کرد.

جزئیات این تحقیق در مجله Advanced Materials منتشر خواهد شد.