همکاری فناوری نانو و فراصوت برای درمان تومور

یک روش جدید و غیرجراحی برای تحویل دارو به مغز به‌وسیله‌ی پژوهشگران تایوانی توسعه یافته است. با ادغام نانوذرات مغناطیسی و فراصوت تمرکزیافته برای وارسی نواحی خاص، این تکنیک توانست در درمان تومورهای مغزی بسیار مفید باشد.

یک روش جدید و غیرجراحی برای تحویل دارو به
مغز به‌وسیله‌ی پژوهشگران تایوانی توسعه یافته است. با ادغام نانوذرات
مغناطیسی و فراصوت تمرکزیافته برای وارسی نواحی خاص، این تکنیک توانست در
درمان تومورهای مغزی بسیار مفید باشد.

پین یوآن چن، که هدایت این گروه را در بیمارستان چانگ چونگ تایوان برعهده
داشت، توضیح می‌دهد: “مشکلی که در درمان تومور مغزی وجود دارد، این است که
مغز با مانع خون- مغز محافظت می‌شود که از نفوذ داروهای شیمی درمانی به مغز
ممانعت می‌کند. با این‌حال می‌توان با استفاده از فراصوت در مکان‌های مطلوب
روزنه‌هایی ایجاد کرد. این به ما اجازه هدف‌گیری و درمان موثر و بی‌خطر را
می‌دهد.”

گروه چن، نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده با مواد دارویی را به موش تزریق کرد
و سپس با اعمال میدان مغناطیسی خارجی توانست غلظت نانوذرات را در مغز
افزایش دهد. در مرحله بعد یک موج کم انرژی فراصوت به ناحیه مطلوب فرستاده
شد تا نفوذپذیری مانع خون- مغز را افزایش دهد تا امکان عبور نانوذرات را
ایجاد کند. اثر فراصوت موقتی است و بعد از چند ساعت مغز به حالت عادی برمی‌گردد.

مزیت استفاده از نانوذرات مغناطیسی دوگانه
است. اولاً، از آنجایی که نانوذرات می‌توانند در مغز به‌صورت موضعی قرار
گیرند به غلظت‌های دارویی کمتری نیاز است. این امر می‌تواند به‌طور چشمگیری
اثرات جانبی را کاهش دهد و امکان استفاده از داروهای قوی‌تررا ایجاد کند.

ثانیاً، این نانوذرات مغناطیسی در اسکن‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی (NMR)
قابل رؤیت هستند، از اینرو پزشکان قادر به پیگیری روند درمان و نیز پایش
غلظت دارو در مغز خواهند بود. این بسیار مهم است زیرا تومورها دارای
ریخت‌های بسیار متفاوت هستند و نیاز به مقادیر متفاوت دارو دارند.

چن خاطر نشان کرد که قبل از هرگونه استفاده عملی از این درمان در
بیمارستان‌ها باید پژوهش‌های بیشتری صورت گیرد. به‌ویژه نیاز است که
بی‌خطری این نانوذرات به‌طور دقیق ارزیابی شود و راهی برای اعمال میدان
مغناطیسی جهت موضعی کردن این نانوذرات توسعه یابد.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Proc. Natl. Acad. Scis. منتشر شده است.