کارگاه و دوره آموزشی کاربردهای نانومواد در انرژی

مؤسسه فناوری دهلی هند در چارچوب پروژه e-ICOON، به‌تازگی کارگاه و دوره آموزشی‌ای را در شهر دهلی‌نو در روزهای ۱ تا ۴ نوامبر ۲۰۱۰ (۱۰ تا ۱۳ آبان ۸۹) برگزار خواهد کرد.

محققان و دانشمندان فعال در عرصه نانومواد انتظار دارند که فعالیت‌های تحقیقاتی
آنها باعث پیشرفت‌های گسترده‌ای در زمینه فناوری‌های انرژی شده و مساله مهم و حیاتی
انرژی پایدار را پوشش دهند. پیشرفت‌های این حوزه میان رشته‌ای، از طریق همکاری‌ها و
فعالیت‌های مشترک به بهترین نحوی محقق خواهند شد.

همکاری کشور هند و اتحادیه اروپا در زمینه علم و فناوری نانو، بعد از نشست مشترک
سال ۲۰۰۰ میلادی توسعه یافته و هم اکنون پروژه‌های تحقیقاتی مشترک زیادی بین محققان
و دانشمندان دو طرف در حال انجام است.

در راستای توسعه و تعمیق روابط هند و اروپا در زمینه فناوری نانو، e-ICOON تشکیل و
توسعه یافته است. e-ICOON یک فروم (forum) هندی- اروپایی برای هماهنگی و همکاری
محققان هندی و اروپایی فعال در زمینه تحقیقات کاربردهای فناوری نانو در زمینه
فناوری‌های انرژی پایدار است که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری
اتحادیه اروپا (FP7) پیگیری می‌شود.

مؤسسه فناوری دهلی هند در چارچوب این پروژه، به‌تازگی کارگاه و دوره آموزشی‌ای را
در شهر دهلی‌نو در روزهای ۱ تا ۴ نوامبر ۲۰۱۰ (۱۰ تا ۱۳ آبان ۸۹) برگزار خواهد کرد.

اهداف برگزاری کارگاه فوق عبارتند از:

• حمایت از ارزیابی راهبردی تحقیقات نانومواد و نیازهای آموزشی محققان در هر دو
منطقه هند و اروپا؛

• تشویق تبادل ایده‌ها و تقویت روابط بین محققان برتر؛ و

• بحث و بررسی شرایط انجام پروژه‌های تحقیقاتی و برنامه‌های آموزشی مشترک، وشناسایی
سایر نیازهای تحقیقاتی.

اهداف دوره آموزشی:

• آموزش دانشجویان علاقمند و محققان و مهندسان جوان.