فتوکاتالیستی با ابعاد ۱۰۰ نانومتر

یکی از محققان دانشگاه کانکتیکات، موفق به تولید ماده‌ی جدیدی شده که می‌تواند به‌عنوان فتوکاتالیست مورد استقاده قرار گیرد. این ماده بسیار کوچک و دارای ابعادی در حدود ۱۰۰ نانومتر است. از این نانوماده‌ی جدید می‌توان در تولید رنگ‌های مورد استفاده در ادوات تبدیل انرژی خورشیدی نیز استفاده کرد.

یکی از محققان دانشگاه کانکتیکات، موفق به
تولید ماده‌ی جدیدی شده که می‌تواند به‌عنوان فتوکاتالیست مورد استقاده
قرار گیرد. این ماده بسیار کوچک و دارای ابعادی در حدود ۱۰۰ نانومتر است.
از این نانوماده‌ی جدید می‌توان در تولید رنگ‌های مورد استفاده در ادوات
تبدیل انرژی خورشیدی نیز استفاده کرد.
نشریه‌ی Small به‌عنوان یک مجله‌ی معتبر در
حوزه‌ی فناوری نانو، در شماره‌ی ماه سپتامبر خود، خبر از انتشار روش جدیدی
در تولید مواد بلورین نانومقیاس داده‌است. از این مواد برای تبدیل انرژی
استفاده می‌شود. این روش از سوی پروفسور استیون سویب از دانشگاه یوکان
ارائه شده‌است. این مقاله ـ که قرار است ماه آینده منتشر شود ـ جزئیاتی
درباره‌ی تولید ماده‌ی جدیدی ارائه می‌کند که به‌عنوان کاتالیست در توسعه‌ی
سوخت‌های جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نانوماده‌ای که به این روش تولید می‌شود، حتی از سر سوزن هم کوچک‌تر است.
این کاتالیست از دو بخش تشکیل شده‌است: الگو و ماده‌ای است که قرار است با
نظم از پیش تعیین‌شده‌ای اطراف بخش الگو رشد کند. رشد این ماده می‌تواند
قابل کنترل باشد و با مصرف انرژی خورشیدی موجب انجام واکنشی شود، مانند
شکافتن آب به اکسیژن و هیدروژن.
 

استیون سویب، رئیس گروه شیمی، معتقد است که
از این ماده می‌توان به‌عنوان یکی از اجزای رنگ و سپس از آن رنگ در بخش
تبدیل انرژی خورشیدی استفاده کرد. این ماده به‌عنوان کاتالیست در فرایندی
موسوم به فرایند فتوکاتالیستی مورد استفاده قرار گرفته که می‌تواند موجب
تسریع انجام واکنش‌هایی شود که در آنها از نور استفاده می‌شود.

یکی از جذابیت‌های این کار اندازه‌ی بسیار کوچک کاتالیست تولیدشده‌‌است(۱۰۰
نانومتر)؛ این در حالی است که باید توجه داشت ساختن مواد در این اندازه‌
بسیار دشوار است.