۵۵ هزار شرکت دانش بنیان در افق ده سال آینده ایران

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به دستاوردهای فناوری نانو ایران به کسب رتبه نخست ایران در منطقه اشاره کرد و از راه‌اندازی مرکز نانومترولوژی کشور خبر داد.

۵۵ هزار شرکت دانش بنیان در افق ده سال آینده <a target="_blank" href="http://statnano.com/index.php?ctrl=country&action=country_profile&id=105&lang=1">ایران</a>

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به دستاوردهای فناوری نانو ایران به کسب رتبه نخست ایران در منطقه اشاره کرد و از راه‌اندازی مرکز نانومترولوژی کشور خبر داد.

دکتر نسرین سلطانخواه در سخنرانی خود در افتتاحیه سومین جشنواره فناوری نانو افزود: «ایران در حوزه علم و فناوری به دستاوردهای مثبتی رسیده که می‌توان دستاوردهای آن را در سه دهه مختلف مورد بررسی قرار داد. در دهه ۷۰ توان علمی کشور بر امر سرمایه‌گذاری و تلاش برای تربیت نیروهای متخصص و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بسیج شده بود. دهه ۸۰ نیز دوران تلاش و همت برای توسعه و تحقیق و پژوهش بود و حالا هم باید تلاش شود تا در دهه۹۰ نیز علاوه‌بر استمرار فعالیت‌‌های قبلی، در زمینه سرمایه‌‌گذاری و تجاری‌‌سازی دانش و فناوری نانو در کشور اقدام شود.»

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سرمایه‌گذاری در حوزه نانو امروز از سطح یک گروه و سازمان خاص خارج شده و لازم است تا افراد و گرو‌ه‌ها و سازمان‌های مختلف برای تجاری‌سازی نانو در ایران اقدام کنند. ایشان همچنین اشاره کردند: « در قانون بودجه سال ۸۹ که از سوی مجلس نیز به تصویب رسیده تمهیداتی برای حمایت از فناوری نانو در کشور در نظر گرفته شده و البته این توجه در سرفصل‌‌های بودجه سال ۸۷ و سال ۸۸ نیز لحاظ شده بود.»

دکتر نسرین سلطانخواه در ادامه به همکاری برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت علوم، صنایع، جهاد کشاورزی، بهداشت، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی و جهاد کشاورزی اشاره کرده و معتقد است این وزارتخانه‌ها و بسیاری دیگر از سازمان‌ها و نهادها به اشکال مختلف با حوزه فناوری‌های نانو در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم قرار می‌گیرند. به گفته وی در نقشه جامع علمی کشور نیز پیش بینی شده تا در افق ده سال آینده ایران به ۵۵ هزار شرکت دانش بنیان شامل فناوری نانو و دیگر فناوری‌های اولویت دار در این زمینه دسترسی پیدا کند. البته برای بررسی استاندارد محصولات تولید شده در حوزه نانو، مرکز نانومترولوژی نیز در دست طراحی است.