کامپوزیت‌های دندانی در مرحله تجاری‌سازی است

دکتر محمد عطایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در سومین جشنواره فناوری نانو از آغاز فرآیند تجاری‌سازی محصولات فناوری نانو در این پژوهشگاه علوم خبر داد.

کامپوزیت‌های دندانی در مرحله تجاری‌سازی است

دکتر محمد عطایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در سومین جشنواره فناوری نانو از آغاز فرآیند تجاری‌سازی محصولات فناوری نانو در این پژوهشگاه علوم خبر داد.

ایشان با تأکید بر تجاری‌سازی محصولات فناوری نانو افزود: «به منظور تجاری‌سازی این محصولات در پژوهشگاه پلمیر ایران گروه ویژه‌ای شکل گرفته است.» به اعتقاد وی، فناوری نانو رشته جدیدی از علم نیست بلکه می‌تواند نگرش جدیدی باشد که بتوان در تمامی علوم درباره آن دست به تحقیق و پژوهش زد و به همین خاطر باید آینده طوری برنامه‌ریزی شود که توجه به فناوری در مقیاس نانو مورد تأکید بخش‌های مختلف باشد چرا که این فناوری خواهد توانست پاسخ بسیاری از پرسش‌های بی‌پاسخ بشری را بدهد.

او در معرفی محصولات مورد استفاده در حوزه دندانپزشکی از جمله کامپوزیت‌های دندانی ساخته شده با استفاده از پرکننده‌های نانو و ساخت چسب‌های عاجی و مینایی دندان پزشکی، گفت: «در پژوهشگاه سه بخش پژوهشی مشغول به فعالیت هستند که پژوهشکده فرآیند، پژوهشکده مهندسی و پژوهشکده پتروشیمی و علوم از جمله گروه‌های کاری این نهاد علمی به شمار می‌آیند. این پ‍ژوهش در حوزه ارتقای تجهیزات دندانپزشکی نیز به شکل خاص در پژوهشکده علوم صورت گرفته است. به گفته وی این چسب‌ها از ذرات نانوی اصلاح شده تهیه شده است.»

عطایی درباره تجاری‌سازی محصولات تولید شده در بخش نانوی پژوهشگاه و به ویژه کامپوزیت‌های تازه تولید شده گفت: «تمامی مراحل تولید ایده، اجرا، تست‌های آزمایشگاهی و تست روی دندان انجام شده و ساخت کامپوزیت‌های نانو در مرحله عملیاتی است و اگر امکانش را داشته باشیم خودمان محصول را تولید کرده و اگر نتوانستیم نسبت به فروش دانش فنی آن اقدام خواهد شد.»