جشنواره فناوری نانو از نگاه شما

یکی از بخش‌‌های جذاب جشنواره امسال برگزاری مسابقه عکاسی از رویداد‌های سومین جشنواره فناوری نانو است.

جشنواره فناوری نانو از نگاه شما

یکی از بخش‌‌های جذاب جشنواره امسال برگزاری مسابقه عکاسی از رویداد‌های سومین جشنواره فناوری نانو است.

این مسابقه در محورهای:

• شگفتی‌های دنیای نانو

• فناوری نانو و کودکان

• واکنش مردم در برخورد با محصولات و پدیده‌‌های نانویی

• استقبال از بخش‌‌های گوناگون جشنواره

و در یک کلام «جشـــــنواره فنــــاروی نانو از نگاه شما» برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند عکس‌های مربوط به هر روز را تا پایان همان روز به غرفه مسابقه «جشنواره فناوری نانو از نگاه شما» واقع در سالن ۱۳، نمایشگاه هنر و فناوری نانو تحویل نمایند و یا به پست الکترونیکی art@nano.ir ارسال کنند. عکس‌‌‌های ارسالی به‌وسیله‌ داوران مورد بررسی قرار گرفته و به برگزیدگان جوایزی از سوی ستاد توسعه فناوری نانو اهدا خواهد شد.