وزیر بازرگانی: از تجاری‌سازی محصولات فناوری نانو حمایت می‌کنیم

وزیر بازرگانی در بازدید از سومین جشنواره فناوری نانو در گفت و گو با ستاد خبری از حمایت این وزارت خانه از تولید بسته‌بندی‌های نانویی خبر داد.

وزیر بازرگانی: از تجاری‌سازی محصولات فناوری نانو حمایت می‌کنیم

وزیر بازرگانی در بازدید از سومین جشنواره فناوری نانو در گفت و گو با ستاد خبری از حمایت این وزارت خانه از تولید بسته‌بندی‌های نانویی خبر داد.

مهدی غضنفری با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی از بسته‌بندی‌های نانویی که از فاسد شدن محصولات جلوگیری می‌کند استقبال می‌کند، تأکید کرد: «محصولاتی که جلوی اتلاف انرژی را می‌گیرند، حتی در بحث صادرات هم می‌توانند مطرح شوند.»

وی با اشاره به افزایش کیفیت برگزاری این نمایشگاه نسبت به سال‌های قبل گفت: «در این نمایشگاه به خوبی مشخص است که دانشمندان و محققان جوان از ایده فراتر رفتند و اکنون ایده‌هایشان تبدیل به محصول شده است.»

ایشان همچنین از کمک وزارت بازگانی به تجاری‌سازی محصولات مبتنی برفناوری نانو خبر داد. حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مشابه، از دیگر مواردی بود که وزیر بازرگانی به آن اشاره کرد.

غضنفری همچنین درباره تأثیر این فناوری در زندگی مردم گفت: «با استفاده از این فناوری و تولید محصولات مبتنی بر فناوری نانو می‌توانیم هزینه‌های زندگی را کاهش دهیم.»