راه‌اندازی دانشکده علوم و مهندسی نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد به منظور نهادینه‌سازی پژوهش در فناوری نانو در برنامه‌های آینده خود نسبت به تأسیس دانشکده علوم و مهندسی نانو اقدام کند.

راه‌اندازی دانشکده علوم و مهندسی نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد به منظور نهادینه‌سازی پژوهش در فناوری نانو در برنامه‌های آینده خود نسبت به تأسیس دانشکده علوم و مهندسی نانو اقدام کند.

فتح الله کریم زاده، مدیر پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت و گو با ستاد خبری سومین نمایشگاه فناوری نانو همچنین افزود: «تأسیس این دانشکده می‌تواند فعالیت‌های آینده علمی و آکادمیک دانشگاه صنعتی اصفهان را متمرکز و هدفمند سازد.»

جمع آوری بانک اطلاعاتی جامع کاربرد فناوری نانو در محیط زیست به همراه کاربرد این فناوری در‌شناسایی، تشخیص، درمان، تصفیه و پیشگیری از دیگر برنامه‌های قرار گرفته در دستور کار این پژوهشکده خواهد بود.

کریم زاده درباره اهداف و برنامه‌های این پژوهشکده گفت: «ارتقای سطح علمی و ایفای نقش در توسعه علمی و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، انجام پژوهش‌های پایه و کاربردی و همچنین انجام فعالیت‌های ترویجی به منظور‌ شناساندن قابلیت‌های فناوری نانو به کاربران و به ویژه به صنایع و مراکز علمی از جمله برنامه‌های این پژوهشکده در سال جاری است.»