کارگاه‌های آموزشی چهارمین روز جشنواره

کارگاه‌های آموزشی «آموزش میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) »، «اصول و کاربردهای طیف سنجیMossbauer»، «آشنایی با فعالیت نهادهای بین المللی در فناوری نانو» و «VIA» در چهارمین روز سومین جشنوراه فناوری نانو در سالن ۲۵F برگزار شدند.

کارگاه‌های آموزشی چهارمین روز جشنواره

کارگاه‌های آموزشی «آموزش میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) »، «اصول و کاربردهای طیف سنجیMossbauer »، «آشنایی با فعالیت نهادهای بین المللی در فناوری نانو» و «VIA» در چهارمین روز سومین جشنوراه فناوری نانو در سالن ۲۵F برگزار شدند.

کارگاه آموزشی «آموزش میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) » در محورهای آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی، کاربردهای میکروسکوپ، آماده‌سازی نمونه به‌وسیله‌ دکتر سید عباس شاهمرادی زیر نظر شرکت کفا و آراپژوهش و کارگاه «اصول و کاربردهای طیف سنجیMossbauer » با هدف آشنایی با مبنای اجزای دستگاه، قابلیت‌ها و زمینه‌های کاربرد، نمونه‌سازی و تفسیر نتایج به‌وسیله‌ دکتر صفدر حبیبی برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برگزار شد.

همچنین دو کارگاه «آشنایی با فعالیت نهادهای بین المللی در فناوری نانو» و «VIA» به‌وسیله‌ مدرسانی از کشور اتریش و نهاد (Icpc nano net) اتحادیه اروپا، زیر نظر ستاد توسعه فناوری نانو و نهاد ICPC به صورت تئوری در سالن ۲۵ F تشکیل شد.

لازم به ذکر است که در پایان کارگاه‌های آموزشی برگزار شده به شرکت کنندگان گواهینامه حضور در کارگاه داده شد.

پژوهشگاه مواد و انرژی نیز در چهارمین روز سومین جشنواره فناوری نانو۲ کارگاه آموزشی با عناوین «سنتز نانوذرات مغناطیسی اسپینل از جنس Fe2O3 و کبالت به روش میکروامولسیون» و «تفسیر عکس TEM» برگزار کرد.

کارگاه آموزشی «سنتز نانوذرات مغناطیسی اسپینل از جنس Fe2O3 و کبالت به روش میکروامولسیون» به‌وسیله حمیدابراهیم نیا کارشناس ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی و کارگاه تفسیر عکس TEM همراه با تاریخچه فناوری نانو و توضیح میکروسکوپ TEM به‌وسیله‌ آقای دکتر حصاری ارائه شد.