برگزاری پنجمین دوره معرفی برترین‌های فناوری نانو

پنجمین دوره معرفی برترین‌های فناوری نانو ایران روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد. در این مراسم در کنار چهره‌های نامدار فناوری نانو کشور، دکتر نسرین سلطانخواه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین مهندس اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر ریاست جمهوری، حضور داشتند.

برگزاری پنجمین دوره معرفی برترین‌های فناوری نانو

پنجمین دوره معرفی برترین‌های فناوری نانو ایران روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد. در این مراسم در کنار چهره‌های نامدار فناوری نانو کشور، دکتر نسرین سلطانخواه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین مهندس اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر ریاست جمهوری، حضور داشتند.

در ابتدای این برنامه دبیر جشنواره با اشاره به فضای شاداب جشنواره امسال گفت: «در این رویداد، شاهد حس امید به آینده کشورمان بودیم.» دکتر سرکار با اشاره به حضور گسترده سرمایه گذاران در این نمایشگاه گفت: «حضور صنایع و سرمایه گذارانی که به دنبال ایده برای سرمایه‌گذاری بودند نشان دهنده آینده درخشان کشورمان در زمینه این فناوری است.»

در ادامه دکتر رضایت،  مدیر کارگروه منابع انسانی فناوری نانو، به عنوان سخنران بعدی با اشاره به استقبال خوب بازدیدکنندگان از جشنواره گفت: «در چهار روز نخست، حدود ۱۴ هزار نفر از نمایشگاه امسال بازدید کردند که بیش از نیمی از این افراد متخصص فناوری نانو هستند.»

او با تأکید بر اینکه شش هزار نفر متخصص نانو در کشور داریم گفت: «در سند راهبردی فناوری نانو، یکی از اهداف مهم بحث ارزیابی و انتخاب برترین‌هاست.»

او در ادامه به روند ارزیابی و انتخاب برترین‌ها اشاره کرد و از رقابت تنگاتنگ در بخش‌های مختلف خبر داد.