اختصاص بودجه بیست میلیارد ریالی به خرید محصولات فناوری نانو

دکتر نسرین سلطانخواه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در مراسم معرفی برترین‌های فناوری نانو از اختصاص بودجه بیست میلیارد ریالی برای خرید محصولات فناوری نانو به‌وسیله‌ دولت خبر داد.

اختصاص بودجه بیست میلیارد ریالی به خرید محصولات فناوری نانو

دکتر نسرین سلطانخواه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در مراسم معرفی برترین‌های فناوری نانو از اختصاص بودجه بیست میلیارد ریالی برای خرید محصولات فناوری نانو به‌وسیله‌ دولت خبر داد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم معرفی برترین‌های فناوری نانو گفت: «در قانون بودجه سال ۸۹ که از سوی مجلس نیز به تصویب رسیده تمهیداتی برای حمایت از فناوری نانو در کشور در نظر گرفته شده. البته این توجه در سرفصل‌‌های بودجه سال ۸۷ و سال ۸۸ نیز لحاظ شده بود. اختصاص اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی ستاد نیز بر همین اساس شکل گرفته و امیدواریم سیاست‌های ما به سمتی برود تا در سال‌های آینده نیز بتوانیم روند حمایت مادی و معنوی از فناوری نانو در ایران را توسعه دهیم.»

تجاری‌سازی فناوری نانو در کشور از دیگر محورهای مورد توجه به شمار می‌آید که به گفته دکتر نسرین سلطانخواه باید سیاستگذاری ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ شود.

وی افزود: «از آنجا که محصولات نانو ارزش افزوده بالاتر و سازگاری بیشتری با محیط پیرامونی خود دارند، به کارگیری فناوری نانو در آینده مورد تأکید است.»