آتلیه عکاسی صنعتی فناوری نانو

در سومین جشنواره فناوری نانو غرفه‌ای با عنوان «آتلیه عکاسی صنعتی فناوری نانو» بر پا شده است.

آتلیه عکاسی صنعتی فناوری نانو

در سومین جشنواره فناوری نانو غرفه‌ای با عنوان «آتلیه عکاسی صنعتی فناوری نانو» بر پا شده است. این آتلیه در راستای طرح مستندسازی دستاوردهای داخلی فناوری نانو، از تمام محصولات مبتنی فناوری نانو که در جشنواره امسال به نمایش گذاشته شده‌اند، تصویر‌برداری نموده و در جهت معرفی هر چه بهتر این محصولات، از این تصاویر بهره‌برداری می‌نماید.

ستاد توسعه فناوری نانو برای تکمیل اطلاعات سازمان‌های فعال در زمینه فناوری نانو اقدام به مستند کردن دستاوردها و اطلاعات شرکت کنندگان در سومین جشنواره فناوری نانو نموده است.

در این طرح اطلاعات و فعالیت‌های ارائه شده تمامی شرکت ها، سازمان‌های پژوهشی، آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به صورت مکتوب و مصور بایگانی می‌گردد. ستاد توسعه فناوری نانو از اطلاعات تهیه شده در این طرح، برای تهیه گزارش‌ها، تأمین تصاویر برای رسانه‌های گروهی و اطلاع رسانی‌های آتی فعالیت‌های خود استفاده خواهد کرد.

تصاویر تهیه شده در این آتلیه عکاسی صنعتی، در بانک اطلاعاتی ستاد به همراه مشخصات جامع هر سازمان ثبت و نگهداری خواهد شد. این طرح برای اولین بار در سومین جشنواره فناوری نانو اجرا شده و مورد استقبال عموم شرکت کنندگان قرار گرفته است.