تولید ۱۱۰ مقاله بین‌المللی در پژوهشکده نانوی دانشگاه بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در حوزه فناوری نانو تا کنون موفق به تولید ۱۳۴ پایان نامه، ۱۲۰ مقاله ISI، ۳۷ بار شرکت در کنگره‌های بین المللی، تدوین ۲۷ پایان نامه دکترا و ثبت ۲۶ اختراع داخلی شده است.

تولید ۱۱۰ مقاله بین‌المللی در پژوهشکده نانوی دانشگاه بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در حوزه فناوری نانو تا کنون موفق به تولید ۱۳۴ پایان نامه، ۱۲۰ مقاله ISI، ۳۷ بار شرکت در کنگره‌های بین المللی، تدوین ۲۷ پایان نامه دکترا و ثبت ۲۶ اختراع داخلی شده است.

گروه علمی و پژوهشی این دانشگاه همچنین تا کنون ۱۳ کتاب در حوزه فناوری نانو منتشر کرده و ۲۰ مقاله داخلی در همایش‌ها و سمینارهای علمی ارایه کرده است.

در این دانشگاه ۱۹ مدرس، فناوری نانو را به دانشجویان مقاطع مختلف آموزش داده و به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشکده مشغول به فعالیت هستند.

سنتز نانولوله‌های کربنی به روش‌های مختلف، عامل دار کردن نانولوله‌های کربنی، تولید نانوذرات مختلف به روش‌های زیستی و شیمیایی، تولید و کاربرد نانوحسگرهای مایع و گاز، خالص‌سازی و جداسازی نانو محصولات زیستی، تولید نانوذرات پلیمری و نانوکامپوزیت ها ، بارگذاری دارو بر روی نانوذرات، کاربرد بسترهای جذب سیال و استخراج مایع-مایع برای نانو محصولات زیستی، کاربرد نانو (بیو) ذرات مختلف در مهندسی پزشکی و سنتز غشاهای معدنی برای جداسازی گازها از جمله پژوهش‌های این مرکز تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو به شمار می‌آید.

پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه بابل از جمله پژوهشکده‌های مجهز به شمار می‌آید که در آن میکروسکوپ نیروی اتمی: (Atomic Force Microscopy) ساخت سوئیس، میکروسکوپ بیولوژِیکی (Upright Biological Microscopes) ساخت سنگاپور، سانتریفیوژ ساخت آلمان، پمپ پریستالتیک ساخت کشور هلند و پمپ پریستالتیک ایتالیایی تعبیه شده است.