دیدار وزیر اقتصاد به همراه خانواده از نمایشگاه نانو

در آخرین روز جشنواره فناوری نانو دست اندرکاران این نمایشگاه شاهد حضور وزیرامور اقتصادی و دارایی کشور بودند. سید شمس الدین حسینی به همراه دو دختر نوجوان خود از غرفه‌های گوناگون جشنواره بازدید کرد و از نزدیک با دستاوردهای متخصصان داخلی آشنا شد.

دیدار وزیر اقتصاد به همراه خانواده از نمایشگاه نانو

در آخرین روز جشنواره فناوری نانو دست اندرکاران این نمایشگاه شاهد حضور وزیرامور اقتصادی و دارایی کشور بودند. سید شمس الدین حسینی به همراه دو دختر نوجوان خود از غرفه‌های گوناگون جشنواره بازدید کرد و از نزدیک با دستاوردهای متخصصان داخلی آشنا شد.

حسینی در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره با تأکید بر اینکه استفاده از این فناوری می‌تواند موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود، گفت: «کشورهای خارجی بیشتر مصرف کننده این محصولات هستند چرا که قیمت انرژی در آنجا قیمت واقعی است و استفاده از این محصولات برای آنها به صرفه است.»

او با اشاره به اینکه هنوز در داخل کشور استقبال از محصولات فناوری نانو آنطور که باید نیست گفت: «فناوری نانو می‌تواند در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.»

حسینی همچنین به نقش فناوری نانو در تغییر الگوی مصرف انرژی به‌وسیله‌ مردم اشاره کرد.