۱۹ مرکز دانشگاهی نانو در ایران فعال است

مدیر کارگروه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو با تأکید بر اینکه این ستاد به همراهی وزارت علوم در تلاش برای توسعه و شکل‌گیری نهادهای آکادمیک فناوری نانو در کشور است، از فعالیت ۱۹ مرکز دانشگاهی با محوریت نانو در سراسر کشور خبر داد.

۱۹ مرکز دانشگاهی نانو در <a target="_blank" href="http://statnano.com/index.php?ctrl=country&action=country_profile&id=105&lang=1">ایران</a> فعال است

دبیر کارگروه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو با تأکید بر اینکه این ستاد به همراهی وزارت علوم در تلاش برای توسعه و شکل‌گیری نهادهای آکادمیک فناوری نانو در کشور است، از فعالیت ۱۹ مرکز دانشگاهی با محور نانو در سراسر کشور خبر داد. 

دکتر سید مهدی رضایت در گفت و گو با ستاد خبری سومین جشنواره فناوری نانو به تفاضای گسترده دانشگاه‌های کشور برای راه‌اندازی مراکز پژوهشی و دانشکده‌های مستقل در زمینه فناوری نانو اشاره کرد و گفت: « تا سال گذشته ۱۷ دانشکده مطالعاتی در حوزه فناوری نانو در ایران فعالیت می‌کرد که این تعداد در سال جاری به ۱۹ دانشکده رسیده و غالبا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می‌پذیرد.»

حسین نادری منش، معاون آموزشی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری نیز در همین زمینه گفت: «در سال جاری تعداد زیادی از دانشگاه‌ها برای راه‌اندازی دانشکده فناوری نانو از وزارت علوم درخواست مجوز کرده اند که درخواست آنها از سوی گروهی از کارشناسان و متخصصان این حوزه در حال بررسی است و تنها در صورت احراز شایستگی و معیارهای لازم، مجوز راه‌اندازی رشته فناوری نانو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به دانشگاه‌های متقاضی ارایه می‌شود.»