شرکت ۲۱ مرکز علمی و پژوهشی در نمایشگاه نانو

در سومین جشنواره فناوری نانو ۲۱ مرکز علمی و پژوهشی کشور حاضر شدند و به تبادل اطلاعات پرداختند. مراکز علمی و پژوهشی شهرستان‌ها و استان‌های مختلف نیز در این جشنواره حضور پررنگی داشتند.

شرکت ۲۱ مرکز علمی و پژوهشی در نمایشگاه نانو

سومین جشنواره فناوری نانو فرصتی مناسب برای ارایه دانش فنی، محصولات مبتنی بر فناوری نانو و پژوهش‌هایی بود که مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی در سال گذشه بر روی آن فعالت کرده‌اند.

در جشنواره امسال ۲۱ مرکز علمی و پژوهشی کشور حاضر شده و به تبادل اطلاعات پرداختند. مراکز علمی و پژوهشی شهرستان‌ها و استان‌های مختلف نیز در این جشنواره حضور پررنگی داشتند.

پژوهشگاه دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان، پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل، دانشگاه مازندران، مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، دانشگاه اراک و پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ از جمله مراکزی بودند که در سالن ۱۰ نمایشگاه بین المللی تهران حاضر شدند.

از سوی دیگر پژوهشگاه استاندارد (وابسته به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، مرکز تحقیقات فناوری نانو پزشکی، فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، جهاد دانشگاهی خواجه نصیر (گروه پژوهشی نانوالکترونیک) ، مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه فردوسی، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، دانشگاه تربیت مدرس، کمیته فناوری نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه صنعتی شریف از دیگر مراکز علمی و پژوهشی حاضر این نمایشگاه بودند.