فناوری نانو انرژی خورشیدی ایران را متحول خواهد ساخت

مدیر هماهنگی‌های بین المللی یکی از شرکت‌های روسی حاضر در سومین جشنواره بین المللی فناوری نانو بر این باور است که پژوهشگران فناوری نانو ایران می‌توانند با استفاده بهینه از فناوری نانو در تولید انرژی خورشیدی استفاده کنند.

فناوری نانو انرژی خورشیدی <a target="_blank" href="http://statnano.com/index.php?ctrl=country&action=country_profile&id=105&lang=1">ایران</a> را متحول خواهد ساخت

مدیر هماهنگی‌های بین المللی یکی از شرکت‌های روسی حاضر در سومین جشنواره بین المللی فناوری نانو بر این باور است که پژوهشگران فناوری نانو ایران می‌توانند با استفاده بهینه از فناوری نانو در تولید انرژی خورشیدی استفاده کنند.

ویکتوریا انس درگفت و گو با ستاد خبری فناوری نانو همچنین افزود: «وقتی شرایط تهران و دیگر شهرهای ایران را با مسکو و شهرهای پیراموانی آن مقایسه می‌کنم می‌بینم که فناوری نانو با سرانه خورشیدی که در کشور شما وجود دارد می‌تواند انقلابی در این حوزه ایجاد کرده و در بهینه‌سازی مصرف انرژی تأثیرگذار باشد.»

او همچنین به محصولات شرکت روسی در زمینه تولید انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: «همه تولیدات ما مبتنی بر فناوری نانو است و خوشبختانه در مسکو و دیگر شهرهای روسیه و حتی دیگر کشورهای جهان نیز بازار خوبی داریم. البته انرژی خورشیدی که در ایران وجود دارد بسیار قابل توجه بوده و می‌تواند با استفاده از فناوری نانو بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران ایرانی واقع شود.»