بازدید گروه‌های دانشجویی از جشنواره فناوری نانو

در طول پنج روز برگزاری جشنواره فناوری نانو، در کنار بازدیدکنندگانی که به صورت انفرادی به این جشنواره آمده بودند، چهارده گروه دانشجویی نیز به صورت دسته جمعی از این رویداد ملی بازدید کردند.

آتلیه عکاسی صنعتی فناوری نانو

در طول پنج روز برگزاری جشنواره فناوری نانو، در کنار بازدیدکنندگانی که به صورت انفرادی به این جشنواره آمده بودند، چهارده گروه دانشجویی نیز به صورت دسته جمعی از این رویداد ملی بازدید کردند.

این دانشجویان در قالب گروه های ۴۰ تا ۵۰ نفری از دانشگاه‌های بیرجند، تربیت معلم، صنعت آب و برق، تفرش، صنعتی همدان، آزاد واحد نراق، شیراز، پیام نور هشتگرد، پیام نور قزوین، گیلان، زنجان، پیام نور تهران، اراک و دانشگاه شاهد بودند.

دانشجویان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه نانو، با گروه‌های دانشجویی حاضر در آن به بحث و تبادل نظر درخصوص فعالیت‌های دانشجویی پرداختند.
ثبت نام گروهی در مسابقه ملی تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، از دیگر فعالیت‌های این گروه‌ها بود.