برگزاری سمینار نانومحاسبات در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

سمینار یک روزه نانومحاسبات در تاریخ ۲۲ آبان ماه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران برگزار می‌شود.

برگزاری سمینار نانومحاسبات در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

سمینار یک روزه نانومحاسبات در تاریخ ۲۲ آبان ماه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران برگزار می‌شود..

نانوساختارها، گراف‌های شیمیایی، بیوانفورماتیک و مدل‌سازی QSAR/QSPR، از جمله محورهای مورد بررسی در این سمینار هستند.

در سمینار نانومحاسبات دکتر علیرضا اشرفی و دکتر غلامحسین فتح تبار از دانشگاه کاشان و دکتر حمیدرضا میمنی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین دکتر میرچا دیودا از دانشگاه کلوژ کشور رومانی به عنوان سخنران در این سمینار حضور دارد.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اینترنتی سمینار www.nanocomputing.srttu.ir مراجعه کنند.